کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات (کتاب دوم: مبحث تاسیسات مکانیکی تالیف داریوش هادی زاده)

  • 383,000 تومان


کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات (کتاب دوم: مبحث تاسیسات مکانیکی تالیف داریوش هادی زاده)

کتاب دوم: مبحث تاسیسات مکانیکی

ویژه مهندسان برق، مکانیک و صنایع (آزمون کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی و رشته برق ماشین و تاسیسات کارخانجات)

بررسی موضوعی سوالات آزمون و مصاحبه کارشناسی رسمی نشان می‌دهد که حدود یک سوم سوالات آزمون در رشته‌های سه گانه برق ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات، می باشد که قسمت عمده آن منبع مشخصی ندارد. این کتاب که به منظور درسنامه ای جامع جهت آمادگی آزمونهای کارشناسی رسمی "رشته تاسیسات ساختمانی" و همچنین "رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات" در بخش تاسیسات مکانیکی تهیه گردیده است، حاوی مطالب متنوعی در حوزه های تاسیسات مکانیکی صنعت و ساختمان شامل مباحث گرمایش، تبرید، آبرسانی، فاضلاب، سایکومتری، گازرسانی واطفا حریق می باشد که چکیده ای از کتاب دو جلدی مرجع کامل طرح و اجرای تاسیسات مکانیکی ویژه آزمونهای کارشناسی رسمی دو رشته فوق می باشد

فهرست مطالب

مقدمه مولف

فصل اول / گرمایش

۱- انتخاب سیستم مناسب گرمایش ساختمان‌ها

۱-۱- گرمایش مركزی با آب (موتورخانه(

۱-۲- گرمایش با شوفاژ دیواری (پكیج(

۱-۳- گرمایش با بخاری

۱-۴- گرمایش با یونیت هیتر

۱-۵-گرمایش با وسایل تابشی

۱-۶-گرمایش با هوا ساز

۱-۷- گرمایش با شومینه

۱-۸-گرمایش با پمپ حرارتی

۱-۹- گرمایش از كف

۱-۱۰- گرمایش باكوره هوای گرم

 

۲- محاسبات بارهای گرمایی

۲-۱- بارهای گرمایشی و محاسبة آنها

۲-۱-۱- محاسبه بارهای گرمایی به روش دقیق

۲-۱-۱-۱- انتقال حرارت از طریق جداره‌ها

۲-۱-۱-۲- تعیین نرخ انتقال حرارت ناشی از تعویض هوا

۲-۱-۱-۳- تعیین نرخ انتقال حرارت حاصل از آبگرم مصرفی

۲-۱-۲- محاسبه بارهای گرمایی به روش سریع

۳- موتورخانه‌های آب گرم و آب داغ

۳-۱- شرح فلودیاگرام تولید آب داغ با منبع انبساط باز

۳-۲- ارتفاع موتورخانه

۳-۳- دیگ

۳-۳-۱- طبقه‌بندی دیگ‌ها

۳-۳-۱-۱- طبقه‌بندی بر اساس جنس دیگ

۳-۳-۱-۲- طبقه‌بندی بر اساس نوع سیال در لوله

۳-۳-۱-۳- طبقه‌بندی بر اساس فشار كاری

۳-۳-۱-۴- طبقه‌بندی بر اساس دمای كاری

۳-۳-۱-۵- طبقه‌بندی بر اساس نوع سیال عامل

۳-۳-۱-۶- طبقه‌بندی بر اساس نوع سوخت مشعل

۳-۳-۱-۷- طبقه‌بندی بر اساس عقب دیگ

۳-۳-۲- محاسبه و انتخاب دیگ‌ها

۳-۳-۲-۱- تخمین ظرفیت دیگ

۳-۳-۳- استاندارد‌های ساخت دیگ‌ها

۳-۳-۴- تست‌های دیگ

۳-۳-۴-۱- تست هیدرواستاتیك

۳-۳-۴-۲- تستهای سطح پایین آب

۳-۳-۴-۳- تست عملكرد شیر اطمینان

۳-۳-۵- ساختمان دیگ‌های فولادی فایر تیوب و تجهیزات آنها

۳-۳-۵-۱- بدنه خارجی

۳-۳-۵-۲- لوله‌ها

۳-۳-۵-۳- كوره

۳-۳-۵-۴- صفحات لوله‌ها

۳-۳-۵-۵- دریچه‌های بازدید

 

۳-۳-۵-۶- مشعل‌ها

۳-۳-۵-۷- دودكش

۳-۳-۵-۸- لوازم كنترلی دیگ‌ها

۳-۳-۵-۹- لوازم اندازه‌گیری دیگ‌ها

۳-۳-۶- مشخصات آب دیگ‌ها

۳-۳-۶-۱- كیفیت آب درون دیگ‌ها

۳-۳-۷- نصب و راه‌اندازی دیگ

۳-۳-۸- نگهداری خاموش دیگ

۳-۳-۸-۲- نگهداری خشك

۳-۳-۹- تصحیحات جوی ظرفیت دیگ‌ها

۳-۳-۱۰- برخی از مشكلات دیگ‌های بخار

۳-۳-۱۰-۱- كف كردن

۳-۳-۱۰-۲- غلغل كردن

۳-۳-۱۰-۳- حمل قطرات مایع توسط بخار

۳-۳-۱۱- دیگ‌های روغن داغ

۳-۴- منابع انبساط

۳-۴-۱- منابع انبساط باز

۳-۴-۱-۱- علل سرریز كردن آب در منابع انبساط باز

۳-۴-۲- منابع انبساط بسته

۳-۴-۲-۱- منابع انبساط بالشتكی

۳-۴-۲-۲- منابع انبساط كیسه‌ای

۳-۴-۲-۳- منابع انبساط دیافراگمی

۳-۴-۳- حجم تقریبی آب درون تجهیزات سیستم‌های گرمایشی

۳-۴-۴- محاسبات منابع انبساط

۳-۴-۴-۱- محاسبه حجم منابع انبساط باز

۳-۴-۴-۲- محاسبه حجم منابع انبساط بسته

۳-۴-۴-۳- محاسبه قطر لوله‌های منبع انبساط باز

۳-۴-۵- بررسی موقعیت مناسب نصب منابع انبساط

۳-۴-۶- نكات اجرایی

۳-۴-۷- مقایسه منابع انبساط

۳-۵- الكترو پمپ‌ها

۳-۵-۱- انواع پمپ‌ها

۳-۵-۱-۱- پمپ‌های دینامیكی

۳-۵-۱-۲- پمپ‌های جابجایی

۳-۵-۲- محاسبه و انتخاب پمپ

۳-۵-۳- پمپ‌های سانتریفوژ سیركولاتور

۳-۵-۳-۱- مزایای پمپ سانتریفوژ

۳-۵-۳-۲- معایب پمپ‌های سانتریفوژ

۳-۵-۳-۳- دبی پمپ‌های سیركولاتور

۳-۵-۳-۴- توان مصرفی پمپ سیركولاتور

۳-۵-۴- اجزاء الكتروپمپ‌های سانتریفوژ

۳-۵-۴-۱- الكترو موتورها

۳-۵-۴-۲- كوپلینگ

۳-۵-۴-۳- شاسی پمپ

۳-۵-۵- محاسبه توان مصرفی الكترو پمپ‌ها

۳-۵-۵-۱- توان مفید

۳-۵-۵-۲- توان ترمزی

۳-۵-۵-۳- توان كل (توان الكتروموتور(

۳-۵-۵-۴- راندمان پمپ‌های سانتریفوژ

۳-۵-۵-۵- منحنی‌های مشخصه پمپ و سیستم

۳-۵-۶- به هم بستن پمپ‌ها

۳-۵-۶-۱- موازی بستن پمپها

۳-۵-۶-۲- سری بستن پمپها

۳-۵-۷- قوانین تشابه پمپ‌ها

۳-۵-۷-۱- دبی جرمی‌

۳-۵-۷-۲- دبی حجمی‌

۳-۵-۷-۳- فشار و هد

۳-۵-۷-۴- توان مصرفی (مفید، ترمزی و كل(

۳-۵-۸- NPSH

۳-۵-۹- ماكزیمم عمق مكش پمپ

۳-۵-۱۰- موقعیت نصب پمپ‌های سیركولاتور (گرمایشی- سرمایشی(

۳-۵-۱۱- كاویتاسیون

۳-۵-۱۲- ضربه قوچ

۳-۵-۱۳- سرعت مخصوص

۳-۵-۱۴- نكات اجرایی

۳-۶- لوله‌كشی

۳-۶-۱- انتخاب لوله

۳-۶-۲- انواع لوله‌‌های سیستم گرمایی

۳-۶-۲-۱- لوله‌های فولادی

۳-۶-۲-۲- لوله‌های مسی

۳-۶-۲-۳- لوله‌های پلیمری

۳-۶-۲-۴- لوله‌های تركیب فلز و پلیمر (چند لایه(

۳-۶-۲-۵- مقایسه انواع لوله‌ها

 

۳-۶-۳- كلكتورها

۳-۶-۳-۱- محاسبه قطر كلكتور

۳-۶-۴- مبانی طراحی

۳-۶-۵- سیستم‌های لوله‌كشی (سیستمهای آب گرم كننده و آب سرد كننده(

۳-۶-۵-۱- سیستم‌ تك لوله‌ای

۳-۶-۵-۲- سیستم‌ دو لوله‌ای

۳-۶-۵-۳- سیستم‌ سه لوله‌ای

۳-۶-۵-۴- سیستم‌ چهار لوله‌ای

۳-۶-۵-۵- لوله‌كشی اولیه ـ ثانویه (Primary – Secondary Piping)

۳-۶-۶- سایزینگ لوله‌ها

۳-۶-۶-۱- تعیین قطر لوله‌ها با استفاده از نمودار

۳-۶-۷- انبساط لوله‌ها

۳-۶-۷-۱- خم‌های L شكل

۳-۶-۷-۲- حلقه‌های انبساطی U شكل

۳-۶-۷-۳- خم‌های Z شكل

۳-۶-۷-۴- قطعات انبساطی

۳-۶-۸- عایق‌كاری لوله‌ها

۳-۶-۹- تست و آزمایش

۳-۶-۱۰- نكات اجرایی

۳-۶-۱۱- عمق یخ‌بندان

۳-۶-۱۲- شیب

۳-۶-۱۳- تخلیه و هواگیری

۳-۶-۱۴- نحوه انشعاب‌گیری

۳-۷- شیرها

۳-۷-۱- شیر چیست؟

۳-۷-۲- روشهای مختلف تحریك شیر

۳-۷-۳- انواع شیرها

 

۳-۷-۳-۱- شیرهای دروازه‌ای (كشویی(

۳-۷-۳-۲- شیرهای بشقابی (كف فلزی(

۳-۷-۳-۳- شیرهای كروی

۳-۷-۳-۴- شیرهای پروانه‌ای

۳-۷-۳-۵- شیرهای یكطرفه

۳-۷-۳-۶- شیرهای اطمینان

۳-۷-۳-۷- شیرهای سوزنی

۳-۷-۳-۸- شیرهای توپكی

۳-۷-۳-۹- شیرهای كنترلی

۳-۷-۴- انتخاب شیر

۳-۸- مبدلها

۳-۸-۱- منابع كویلدار

۳-۸-۲- مبدل‌های لوله – پوسته (لحظه‌ای(

۳-۸-۳- منابع دو جداره

۳-۸-۴- مبدلهای صفحه‌ای

۳-۸-۵- محاسبات بار حرارتی آب گرم مصرفی

۳-۸-۶- محاسبات پمپ برگشت آبگرم مصرفی

۳-۸-۷- مقایسه مبدلهای حرارتی

۳-۹- سوخت‌ و سوخت‌رسانی

۳-۹-۱- سوخت‌های مایع

۳-۹-۱-۱- نفت كوره‌ها

۳-۹-۲- سوخت‌های گازی

۳-۹-۲-۱- گاز طبیعی

 

۳-۹-۳- مخازن سوخت مایع

۳-۹-۳-۱- مخازن اصلی روی زمین

۳-۹-۳-۲- مخازن اصلی دفنی

۳-۹-۳-۳- مخازن روزانه

۳-۹-۴- جدول مشخصه و محاسبه حجم مخزن

۳-۹-۴-۱- انتخاب لوله‌ها

۳-۹-۴-۲- انتخاب شیر

۳-۹-۴-۳- پمپ سوخت رسانی

۳-۹-۴-۴- آزمایش

۳-۱۰- تكیه‌گاه‌ها

۳-۱۰-۱- تعاریف

۳ـ ۱۱ـ سختی‌گیر

۳-۱۱-۱ پارامترهای مهم در محاسبه و انتخاب یك سختی‌گیر

۳-۱۱-۲- مراحل کارکرد سختی‌گیر رزینی

 

فصل دوم / بخار – تولید و انتقال

۱- بخار و كاربردهای آن

۲- مقایسه انتقال حرارت توسط آب و بخار

۳- انواع بخار و مشخصات آن

۳-۱- بخار اشباع

۳-۲- بخار اشباع خشك

۳-۳- بخار اشباع تر

۳-۴- بخار سوپرهیت

۳-۵- بخار فلش

۴- موتورخانه بخار

۵- یك فلودیاگرام سیستم تولید بخار و شرح آن

۶- دیگ‌های بخار

۶-۱- مشخصه‌های مهم دیگ‌های بخار

۷- دی اریتور

۷-۱- دی اریتور چیست؟

۷-۲- محاسبه حجم دی اریتور

۷-۳- محاسبه ارتفاع نصب دی اریتور

۸- پمپ تغذیه دیگ بخار

۹- مخزن كندانس و چاله كندانس

۹-۱- چاله كندانس چیست؟

 

۱۰- پمپ كندانس

۱۱- لوله‌كشی بخار

۱۱-۱- قطرهای استاندارد لوله‌های بخار

۱۱-۲- نكات اجرایی

۱۱-۳- تست سیستم لوله‌كشی

۱۲- تله‌های بخار

۱۲-۱- تله بخار چیست؟

۱۲-۲- انواع تله بخار

۱۲-۲-۱- تله بخارهای مكانیكی

۱۲-۲-۱-۱- تله بخار گوی شناوری

۱۲-۲-۱-۲- تله بخار سطلی وارونه

۱۲-۲-۲- تله بخارهای ترموستاتیكی

۱۲-۲-۲-۱-  Liquid Expansion Traps

۱۲-۲-۲-۲- Ballanced Pressure Traps

۱۲-۲-۲-۳- Bimetallic Traps

۱۲-۲-۳- تله بخار ترمودینامیكی

۱۲-۳- مشخصه انواع تله‌های بخار و مقایسه آنها

۱۲-۴- پارامترهای مهم در انتخاب تله بخار

۱۲-۴-۱دبی آب كندانس

۱۲-۴-۲- ضریب اطمینان

۱۲-۴-۳- اختلاف فشار دو سر تله بخار

۱۲-۴-۴- ماكزیمم فشار كاری

۱۲-۴-۵- نوع كاربرد

 

۱۲-۵- محاسبه و انتخاب تله بخار برای مصارف گوناگون

۱۲-۵-۱- انتخاب تله بخار برای كلكتور (هدر) بویلر

۱۲-۵-۲- انتخاب تله بخار برای یونیت هیترها و هواسازها

۱۲-۵-۲-۱- روش BTU

۱۲-۵-۲-۲- روش CFM

۱۲-۵-۲-۳- روش GPM

۱۲-۵-۳- انتخاب تله بخار برای مبدلهای لوله و پوسته‌ای

۱۲-۵-۴- انتخاب تله بخار برای چیلر‌های جذبی

۱۲-۶- محل نصب تله‌های بخار و نكات اجرایی

۱۲-۷- روشهای تست تله‌های بخار

۱۲-۷-۱- روش چشمی‌

۱۲-۷-۲- روش حرارتی

۱۲-۷-۳- روش صوتی

۱۲-۷-۴- روش رسانایی

۱۲-۷-۵- روش دمایی – صوتی

۱۳- مبدل‌های بخار

۱۴- بلودان تانك و فلش تانك

۱۵- سپریتور

۱۶- دی‌یونایزر

۱۷- كیفیت آب سیستم بخار

 

فصل سوم/ هوارسانی و تعویض هوا

۱- هوا و مشخصات آن

۱-۱- مشخصات هوای داخل

۱-۲- آلاینده‌های هوا

۲- فیلتراسیون هوا

۲-۱- فیلتراسیون هوای محیط

۲-۲- فیلتراسیون هوای صنعتی

۲-۳- انواع فیلترها

 

بگ فیلترها (فیلترهای كیسه‌ای(

۲-۴- پارامترهای طراحی و انتخاب فیلترها

۲-۵مشخصه‌های فیلترها

۳- تعویض هوا

۳-۱- هدف از تعویض هوا

۳-۲- تعویض هوای طبیعی ساختمانهای مسكونی

۳-۳- تعویض هوای مكانیكی

۴- هواساز

۴-۱- اجزا یک هواساز

۴-۱-۱- فن

۴-۱-۲- فیلتر

۴-۱-۳- کویلهای گرمایش و سرمایش

۴-۱-۴- تجهیزات کنترلی

۴-۱-۵- محفظه ی مخلوط شدن

۴-۱-۶- رطوبت‌ساز

۴-۱-۷- دستگاه بازیابی حرارت

۵- كانال‌كشی

۵-۱- نكات لازم در طراحی كانال‌كشی

۵-۲- روش‌های كانال‌كشی

۵-۲-۱- روش كاهش سرعت در طول مسیر

۵-۲-۲- روش افت فشار ثابت

۵-۲-۲-۱- مراحل محاسبه و طراحی سیستم به روش افت فشار ثابت

۵-۲-۲-۲- طراحی كانال برگشت

۵-۲-۳- روش بازیافت فشار استاتیك

 

۶- فن‌ها و بادزن‌ها

۶-۱ دسته‌بندی بادزن‌ها

۶-۲- انواع بادزن‌ها

۶-۲-۱- بادزن‌ها با پره‌های خم رو به جلو خمیده

۶-۲-۲- بادزن‌های با پره‌های آیروفویلی

۶-۲-۳- بادزن‌های با پره‌های خم رو به عقب غیر خمیده

۶-۲-۴- بادزن‌های با پره‌های خم رو به عقب خمیده

۶-۲-۵- بادزن‌های با پره‌های شعاعی

۶-۲-۶- بادزن‌های با پره‌های نوك شعاعی

۶-۳- پارامترهای مهم در انتخاب بادزن

۶-۴- روابط بادزن‌های سانتریفوژ

۶-۴-۱- دبی جرمی‌ بادزن

۶-۴-۲- دبی حجمی‌ بادزن

۶-۴-۳- فشار تولیدی بادزن

۶-۴-۴- توان مصرفی بادزن

۶-۵- محاسبه توان بادزن‌ها

۶-۶- تصحیحات جوی

۷- انواع دریچه‌ها

۷-۱- دریچه ساده با تنظیم كننده مقدار هوا

۷-۲- دریچه‌های نوع رفت ساده

۷-۳- دریچه‌های رفت هوا نوع سقفی

۷-۴- دریچه‌های رفت هوا، خطی شكافدار

۷-۵- دریچه‌های برگشت و تخلیه هوا

۸- نكات اجرایی

۸-۱- دهانه‌های هوای دریافتی از بیرون

۸-۲- دهانه‌های تخلیه هوا

۸-۳- نكات اجرایی )در ساخت و طراحی و مونتاژ

 فصل چهارم / آب و آبرسانی

۱- آب

۱-۱- تعاریف

۱-۲- مشخصات آب آشامیدنی

۱-۲-۱- آب آشامیدنی

۱-۲-۲- حد مطلوب

۱-۲-۳- حد مجاز

۱-۲-۴- كلر آزاد باقیمانده

۱-۲-۵- كدورت آب

۱-۲-۶- رنگ

۱-۲-۷- بو

۱-۲-۸- طعم

۱-۲-۹- املاح، گازها و فلزات

۱-۲-۱۰- دما  170

۱-۲-۱۱- ویژگیهای فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی آب آشامیدنی

۱-۲-۱۲- استاندارد آب آشامیدنی

۱-۳- آزمایشات آب

۱-۴- ناخالصی‌های آب

۱-۴-۱- گازها

۱-۴-۱-۱- هوادهی

۱-۴-۱-۲- هوازدایی آب سرد

۱-۴-۱-۳- هوازدایی آب گرم به كمك بخار

۱-۴-۱-۴- جذب سطحی

در این روش با استفاده از مواد جاذب، بصورت فیزیكی گاز را حذف می‌كنند.

۱-۴-۱-۵- رزینهای یونی هیدروژنی

۱-۴-۱-۶- اكسیداسیون با مواد شیمیایی

۱-۴-۱-۷- گازهای محلول در آب

۱-۴-۱-۸- حلالیت گازها در آب در دما‌های مختلف

۱-۴-۲- املاح

۱-۴-۲-۱- سختی آب

۱-۴-۲-۲- سختی موقت

۱-۴-۲-۳- سختی دائم

۱-۴-۲-۴- سختی كل

۱-۴-۲-۵- رسوب

۱-۴-۲-۶- روش مهار املاح و رسوب آب

۱-۴-۲-۷- دستگاههای آب شیرین كن‌ خانگی

۱-۴-۳- میكرو ارگانیزمها

۱-۴-۳-۱ گندزدایی شیمیایی

۱-۴-۳-۲- روش فیزیكی

۱-۴-۴- زواید و ذرات معلق

۱-۴-۴-۱- فیلتراسیون

۱-۴-۴-۲- فیلتر‌های شنی

۲- آب‌رسانی

۲-۱- شرایط طراحی آب‌رسانی ساختمانها

۲-۲- سیستم‌های آبرسانی

۲-۲-۱- استفاده ازشبكه آب شهری

۲-۲-۲- مخزن ذخیره و وتوزیع ثقلی

۲-۲-۲-۱ مخزن ذخیره

۲-۲-۲-۲- حجم مخزن ذخیره آب

۲-۲-۲-۳- جنس مخزن

۲-۲-۲-۴- محل مخزن آب

۲-۲-۲-۵- حفاظت مخزن ذخیره آب

۲-۲-۲-۶- اتصالات مخزن ذخیره آب

۲-۲-۳- مخزن تحت فشار

۲-۲-۴- سیستم بوستر پمپ

۲-۲-۴-۱- موارد استفاده از بوستر پمپها

۲-۲-۴-۲- سیستم بوستر پمپ دور ثابت

۲-۲-۴-۳- محاسبات

۲-۲-۴-۴- سیستم بوستر پمپ دور متغیر

۲-۲-۵- منابع هوایی

۲-۳- لوله‌كشی آب سرد و آب گرم مصرفی

۲-۳-۱- منطقه‌بندی ساختمانهای بلند مرتبه

۲-۳-۱-۱- منطقه‌بندی ساختمان با بوستر پمپ

۲-۳-۱-۲- منطقه‌بندی ساختمان با مخزن ثقلی

۲-۳-۲- انواع لوله‌ در سیستم آب آشامیدنی

 

۲-۳-۲-۱- لوله‌های فولادی گالوانیزه

۲-۳-۲-۲- لوله‌های مسی

۲-۳-۲-۳- لوله‌های پلیمری

۲-۳-۲-۴- لوله‌های تركیب فلز و پلیمر (چند لایه(

۲-۴- شیرها و اتصالات

۲-۴-۱- محل نصب شیر‌ها

۲-۵- كلكتورها

۲-۶- كنتورها

۲-۶-۱- تقسیم‌بندی كنتورها

۲-۶-۱-۱- تقسیم‌بندی كنتورهای آب براساس دقت عملكرد و كلاس كاری

۲-۶-۱-۲- تقسیم‌بندی كنتورهای آب براساس سایز یا اندازه

۲-۶-۱-۳- تقسیم‌بندی كنتورهای آب براساس تماس قطعات با آب

۲-۶-۲- معیارهای انتخاب كنتور

۲-۶-۳- استانداردهای موجود در خصوص كنتورها

۲-۷- انشعاب

۲-۷-۱- تعاریف

۲-۷-۲- نصب انشعابات خانگی

۲-۸- عایق‌كاری

۲-۸-۱- عایق‌كاری لوله‌های آب گرم مصرفی

۲-۹- مقررات و نكات اجرایی

۲-۱۰- تست و ضد عفونی سیستم لوله‌كشی

۲-۱۰-۱- تست سیستم لوله‌كشی

۲-۱۰-۲- ضد عفونی

۲-۱۰-۳- رو ش ضدعفونى كردن

۲-۱۱- تأمین آب گرم مصرفی

۲-۱۱-۱- آب گرمكن‌ها

۲-۱۱-۲- پكیج‌ها

۲-۱۱-۳- مبدل‌ها

۳- صرفه جویی در مصرف آب

۳-۱- اهمیت صرفه جویی در مصرف آب

۳-۲- راهكارهای صرفه‌جویی

۳-۲-۱- اقدامات قانونی و كنترلی

۳-۲-۲- اصلاحات ابزاری (استفاده از ابزارآلات كاهنده(

۳-۲-۲-۱- فلاش تانك

۳-۲-۲-۲- كاهش حجم فلاش تانك

۳-۲-۲-۳- سردوشهای كم مصرف

۳-۲-۲-۴- درفشانها

۳-۲-۲-۵- استفاده از شیرهای اهرمی

۳-۲-۲-۶- استفاده از شیرهای فتو الكتریك

۳-۲-۲-۷- شیرآلات فشاری زماندار

۳-۲-۳- اصلاح تاسیسات و تجهیزات بهداشتی

۳-۲-۳-۱- موارد مصرف آب خاكستری

۳-۲-۳-۲- مزایای استفاده از آب خاكستری

۳-۲-۳-۳- جمع آوری آب باران

۳-۲-۳-۴- استفاده از كنتور مجزای آپارتمانی

۳-۲-۳-۵- انجام كنترل نشت در شیرهای آب و سیستم شبكه‌ی آب داخل منزل

۳-۲-۳-۶- عایق‌بندی لوله های آب گرم

۳-۲-۴- اصلاحات رفتاری ) فرهنگ سازی

 

فصل پنجم / فاضلاب و آب باران ساختمان

۱- فاضلاب

۱-۱- انواع فاضلاب

۱-۱-۱- فاضلاب سنگین

۱-۱-۲- فاضلاب سبك

۱-۱-۳- فاضلاب بهداشتی

۱-۱-۴- فاضلاب خا كستری

۱-۲- روشهای جمع‌آوری و دفع فاضلاب

۱-۲-۱- شبكه شهری (سیستم اگو(

 

۱-۲-۲- چاه جذبی

۱-۲-۲-۱- نكاتی در مورد چاه‌های جذبی

۱-۲-۳- سپتیك تانك

۱-۲-۳-۱- محاسبه حجم سپتیك تانك

۱-۲-۳-۲- هواكش سپتیك تانك

۱-۳- لوله‌كشی فاضلاب

۱-۳-۱- مصالح لوله‌كشی فاضلاب

۱-۳-۱-۱- لوله چدنی سركاسه‌دار

۱-۳-۱-۲- لوله چدنی بدون سركاسه

۱-۳-۱-۳- گالوانیزه

۱-۳-۱-۴- لوله‌های PVC

۱-۳-۱-۵- لوله‌های PE

۱-۳-۲- تعیین قطر لوله‌های فاضلاب

۱-۳-۲-۱- لوله اصلی افقی فاضلاب

۱-۳-۲-۲انشعابات افقی فاضلاب

۱-۳-۲-۳- لوله اصلی قائم فاضلاب

۱-۳-۳- آزمایش لوله‌كشی فاضلاب

۱-۳-۳-۱- آزمایش با آب

۱-۳-۳-۲- آزمایش با هوا

۱-۳-۳-۳- آزمایش نهایی

 

۱-۳-۴- نكات اجرایی و مقررات

۱-۳-۴-۱- اتصال پائین‌ترین شاخه افقى به لوله قائم

۱-۳-۴-۲- دفن لوله‌ها

۱-۳-۴-۳- شیب لوله‌ها

۱-۳-۴-۴- تكیه‌گاه‌گذاری لوله‌ها

۱-۳-۴-۵- دریچه‌های بازدید

۲- هواكش فاضلاب و لوله‌كشی آن

۲-۱- مصالح لوله‌كشی هواكش

۲-۲- لوله‌كشی هواكش

۲-۱-۱- محاسبات

۲-۳- هواكش خشك

۲-۳-۱- لوله قائم هواكش

۲-۳-۲- هواكش لوله قائم فاضلاب

۲-۴- هواكش تر

۲-۵- هواكش مداری

۲-۶- نكات اجرایی

 

۲-۷- تعویض هوای حمام و توالت

۳لوازم بهداشتی، جزئیات اجرایی و مقررات

۳-۱- دوش

۳-۲- وان

۳-۳- توالت شرقی

۳-۴- توالت فرنگی

۳-۵- دستشویی و روشویی

۳-۶- سینك آشپزخانه

۳-۷- جزییات استقرار لوازم بهداشتی

۴- آب باران

۴-۱- لوله‌كشی و محاسبات

۴-۱-۱- محاسبه قطر لوله‌های آب باران

۴-۲- مصالح لوله كشی

۴-۳- مقررات و نكات اجرایی

 

فصل ششم / سایکرومتری

۱ـ سایکرومتری

۲ـ منحنی سایکرومتریک

۳ـ دمای خشک

۴ـ دمای تر یا مرطوب

۵ـ دمای نقطه شبنم

۶ـ رطوبت نسبی

۷ـ رطوبت مخصوص

۸ـ آنتالپی

۹ـ انحراف آنتالپی

۱۰ـ حجم مخصوص

 

۱۱ـ ضریب کنار گذر

۱۲ـ حرارت محسوس

۱۳ـ حرارت نهان

۱۴ـ حرارت کل

۱۵ـ نقطه شبنم کویل

۱۶ـ فرایندها و تحولات هوا

۱۶ـ۱ـ فرایند گرم كردن محسوس

۱۶ـ۲ـ فرایند سرد كردن محسوس

۱۶ـ۳ـ فرایند سرد كردن و رطوبت گیری

۱۶ـ۴ـ فرایند اشباع آدیابتیك

۱۶ـ۵ـ فرایند رطوبت زنی

۱۶ـ۶ـ فرایند رطوبت گیری

۱۶ـ۷ـ فرایند رطوبت زنی و گرمایش

۱۶ـ۸ـ فرایند گرم كردن و رطوبت‌گیری

۱۷ـ شرایط آسایش

 

فصل هفتم/ تبرید

۱ـ محاسبه بارهای سرمایی

۱ـ ۱ـ کسب حرارت از خورشید توسط پنجره‌ها بصورت تشعشع

۱ـ ۲ـ محاسبه بار برودتی جداره‌ها

۱ـ ۲ـ ۱ـ محاسبه بار برودتی جداره‌های خارجی (سقف، دیوارهای خارجی و درب‌ها(

۱ـ ۲ـ ۲ـ محاسبه بار برودتی هدایتی پنجره‌ها

۱ـ ۳ـ محاسبه بار برودتی روشنایی

۱ـ ۴ـ محاسبه بار برودتی افراد

۱ـ ۵ـ محاسبه بار برودتی منابع داخلی

۱ـ ۵ـ ۱ـ دستگاههای الکتریکی و گازی

۱ـ ۵ـ ۲ـ موتورها

۱ـ ۵ـ ۳ـ لوله‌ها و مخازن

۱ـ ۶ـ محاسبه بار برودتی هوای خارج

۲ـ انتخاب سیستم خنک کاری مناسب

۲ـ ۱ـ سیستم‌های خنك‌كاری

۲ـ ۱ـ ۱ـ سیستم خنک کاری مرکزی

۲ـ ۱ـ ۲ـ سیستم خنک کاری مستقل (موضعی(

۳ـ فلودیاگرام تبرید

۴ـ موتورخانه تبرید

۵ـ چیلرها

۵ـ ۱ـ محاسبه، انتخاب و انواع آن

۵ـ ۲ـ محاسبه ظرفیت چیلرها

۵ـ ۳ـ چیلرهای تراکمی

۵ـ ۴ـ چیلرهای تراکمی با محرک موتور احتراق داخلی

۵ـ۵ـ چیلرهای تراکمی با محرک الکتریکی

۵ـ ۶ـ شرح ساختمان دستگاه‌های تبرید تراكمی (چیلر، كولر و…)

 

۵ـ ۷ـ اجزاء اصلی چیلرتراکمی‌

۵ـ ۷ـ ۱ـ مبردها

۵ـ ۷ـ ۱ـ ۱ـ خصوصیات مبردها

۵ـ ۷ـ ۱ـ ۲ـ طبقه‌بندی مبردها

۵ـ ۷ـ۱ـ۳ـ دبی مبرد جریانی

۵ـ۷ـ۲ـ كمپرسور

۵ـ ۷ـ۲ـ۱ـ كمپرسور‌های دینامیکی

۵ـ۷ـ۲ـ۲ـ كمپرسور‌های گردشی

۵ـ۷ـ۲ـ۳ـ كمپرسور‌های رفت و برگشتی

۵ـ۷ـ۳ـ اواپراتور

۵-۷-۴- کندانسور

۵ـ۷ـ۴ـ۱ـ کندانسورهای هوایی

۵ـ۷ـ۴ـ۲ـ کندانسورهای آبی

۵ـ۷ـ۴ـ۳ـ کندانسورهای تبخیری

۵ـ۷ـ۵ـ شیر انبساط

۵ـ۷ـ۶ـ شیرآلات ولوازم جانبی روی لوله‌های ارتباطی

۵ـ۷ـ۶ـ۱ـ شیر برقی

۵ـ۷ـ۶ـ۲ـ شیر شارژ مبرد

۵-۷-۶-۳- شیر سرویس

۵ـ۷ـ۶ـ۴ـ فیلتر و فیلتر درایر

۵ـ۷ـ۶ـ۵ـ رسیور

۵ـ ۷ـ ۶ـ ۶ـ آكومولاتور

۵ـ ۷ـ ۶ـ ۷ـ لوله‌ها وشیلنگ‌ها واتصالات

۵ـ۷ـ۷ـ اجزاء کنترلی

۵ـ۷ـ۷ـ۱ـ بی بار کننده‌ها

۵ـ ۷ـ ۷ـ ۲ـ ترموستات آنتی فریز

۵ـ ۷ـ ۷ـ ۳ـ پرشر سوییچ فشار بالا

۵ـ ۷ـ ۷ـ ۴ـ پرشر سوییچ فشار پایین

۵ـ ۷ـ ۷ـ ۵ـ پرشر سوییچ روغن

۵ـ ۷ـ ۷ـ ۶ـ  فلو سوییچ

۵ـ۷ـ۷ـ۷ـ شیر اطمینان

۵ـ۷ـ۷ـ۸ـ سایت گلاس

۵ـ۷ـ۷ـ۹ـ جدا کننده روغن

۵ـ۷ـ۸ـ اجزاء الكتریكی

۵ـ۷ـ۸ـ۱ـ كنترل سه فاز

۵ـ۷ـ۸ـ۲ـ فیوز شیشه‌ای

۵ـ۷ـ۸ـ۳ـ رله الكترونیكی كمپرسور

۵ـ۷ـ۸ـ۴ـ رله اضافه جریان (بی‌متال)

۵ـ۷ـ۸ـ۵ـ كلید اتوماتیك (مدارشكن)

۵ـ۷ـ۸ـ۶ـ كنتاكتور قدرت

۵ـ۷ـ۸ـ۷ـ كنتاكتور فرمان

 

۵ـ۷ـ۸ـ۸ـ كنتاكت اضافی

۵ـ۷ـ۸ـ۹ـ تایمر بوبین‌دار

۵ـ۷ـ۹ـ نمایشگرها

۵ـ۷ـ۹ـ۱ـ چراغ‌های سیگنال

۵ـ۷ـ۹ـ۲ـ گیجهای فشار

۵ـ۷ـ۹ـ۳ـ گیج فشار قوی

۵ـ۷ـ۹ـ۴ـ گیج فشار ضعیف

۵ـ۷ـ۹ـ۵ـ گیج فشار روغن

۵ـ۷ـ۹ـ۶ـ نمایش دهنده درجه حرارت آب برگشتی به اواپراتور

۵ـ ۷ـ۹ـ۷ـ نمایشگر زمان كاركرد كمپرسور

۵ـ ۷ـ ۹ـ ۸ـ مدار عیب‌یاب

۵ـ ۸ـ سیستم‌های کنترل ایمن استپ/استارت کمپرسور چیلر

۵ـ۸ـ۱ـ سیستم کنترل پمپ داون

۵ـ۸ـ۲ـ سیستم کنترل پمپ اوت

۵ـ۹ـ روش‌های نشت‌یابی سیستم تبرید تراکمی

۵ـ۹ـ۱ـ روش نشت‌یابی ‌هالیدی

۵ـ۹ـ۲ـ روش محلول آب صابون

۵ـ۹ـ۳ـ روش محلول‌های رنگی

۵ـ۱۰ـ چیلر‌های جذبی

۵ـ۱۰ـ۱ـ شرح عملكرد چیلرهای جذبی

۵ـ ۱۰ـ ۲ـ اجزاء اصلی چیلرهای جذبی

۵ـ ۱۰ـ ۲ـ ۱ـ اواپراتور

۵ـ ۱۰ـ ۲ـ ۲ـ ابزوربر

۵ـ ۱۰ـ ۲ـ ۳ـ ژانراتور

۵ـ ۱۰ـ ۲ـ ۴ـ كندانسور

۵ـ ۱۰ـ ۲ـ ۵ـ پمپ محلول

۵ـ ۱۰ـ ۲ـ ۶ـ پمپ ابزوربر

۵ـ ۱۰ـ ۲ـ ۷ـ پمپ مبرد

۵ـ ۱۰ـ ۲ـ ۸ـ مبدل حرارتی

۵ـ ۱۰ـ ۲ـ ۹ـ پمپ خلاء

۵ـ ۱۰ـ ۲ـ ۱۰ـ لیتیوم بروماید

۵ـ ۱۰ـ ۳ـ تقسیم‌بندی چیلر از نظر نوع انرژی ورودی به ژنراتور

۵ـ ۱۰ـ ۳ـ ۱ـ چیلر‌های جذبی با تغذیه بخار

۵ـ ۱۰ـ ۳ـ ۲ـ چیلر‌های جذبی با تغذیه آب گرم

۵ـ ۱۰ـ ۳ـ ۳ـ چیلر‌های جذبی شعله مستقیم

۵ـ ۱۰ـ ۴ـ سیکل چیلر جذبی در حالت گرمایش و تأمین آبگرم مصرفی

۵ـ ۱۰ـ ۵ـ تقسیم‌بندی چیلرها از نظرتعداد ژنراتورها

۵ـ ۱۰ـ ۵ـ ۱ـ چیلر‌های جذبی تک اثره

۵ـ۱۰ـ ۵ـ ۲ـ چیلر‌های جذبی دو اثره

۵ـ۱۰ـ۶ـ ضریب عملكرد سیستم‌های برودتی

۵ـ۱۰ـ۶ـ۱ـ ضریب عملكرد چیلرهای تراكمی

۵ـ۱۰ـ۶ـ۲ـ ضریب عملكرد چیلرهای جذبی

۵ـ ۱۱ـ مقایسه چیلرهای جذبی و تراکمی

۵ـ۱۱ـ۱ـ شباهت‌های چیلرهای جذبی و تراكمی

۵-۱۱-۲- تفاوتهای اصلی چیلرهای جذبی و تراکمی عبارتند از:

۵-۱۱-۳- مهمترین مزایای چیلرهای تراکمی نسبت به چیلرهای جذبی عبارتند از:

۱۱-۴- مهمترین مزایای چیلرهای جذبی نسبت به چیلرهای تراکمی عبارتنداز:

۶ـ برج‌های خنك كن

۶ـ ۱ـ انتخاب برج خنک کن

۶ـ۲ـ برج خنك كن آبی اتمسفریک

۶ـ۳ـ برج خنك‌كن آبی با مكش مكانیكی

۶ـ ۳ـ ۱ـ برج‌های خنك كن آبی جریان موازی

۶ـ ۳ـ ۲ـ برج خنك كن جریان متقاطع

۶ـ ۳ـ ۳ـ آب برج خنک کن‌های آبی

۶ـ ۳ـ ۳ـ ۱ـ کیفیت آب سیستم برج خنك‌كن

۶ـ ۳ـ ۳ـ ۲ـ آب جبرانی برج

۶ـ ۴ـ تصحیحات جوی برج‌های خنک کن آبی

۶ـ ۵ـ نکات اجرایی

۷ـ پمپ سیركولاتور

۷ـ ۱ـ دبی پمپ سیركولاتور

۷ـ ۲ـ هد پمپ

۸ـ پمپ برج خنک کن

۸ـ ۱ـ دبی پمپ برج خنك‌كن برای چیلرهای تراکمی

۸ـ ۲ـ دبی پمپ برج برای چیلرهای جذبی

۸ـ ۳ـ هد پمپ برج خنك‌كن

۹ـ لوله‌كشی آب مسیر چیلر و آب مسیر برج

۹ـ ۱ـ لوله‌های فولادی

۹ـ ۲ـ لوله‌های مسی

۹-۳- عایق كاری لوله‌ها

۱۰- منبع انبساط

 

فصل هشتم/ دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی مستقل

۱ـ دستگاههای گرم‌کننده

۱ـ ۱ـ پکیج حرارتی

۱ـ ۲ـ شومینه

۱ـ ۳ـ کوره هوای گرم

۱ـ ۳ـ ۱ـ کوره گرم‌کننده مستقیم

۱ـ ۳ـ ۲ـ کوره هوای گرم با گردش هوا

 

۱ـ ۴ـ بخاری

۱ـ ۴ـ ۱ـ بخاری خانگی با دودکش

۱ـ ۴ـ ۲ـ بخاری خانگی بدون دودکش

۱ـ ۵ـ پمپ حرارتی

۱ـ ۶ـ آب گرم کن‌ها

۱ـ ۶ـ ۱ـ آب گرمکن گازسوز با مخزن ذخیره

۱ـ ۶ـ ۲ـ آب گرمکن گازسوز فوری بدون مخزن ذخیره (آبگرمکن دیواری)

۱ـ ۶ـ ۳ـ آبگرمکن خورشیدی

۱ـ ۶ـ ۳ـ ۱ـ دریافت کننده

۱ـ ۶ـ ۳ـ ۲ـ مخزن ذخیره آبگرم

۱ـ ۶ـ ۳ـ ۳ـ انواع آبگرمکن خورشیدی

۱ـ۶ـ۳ـ۴ـ محاسبه سطح کلکتور

۱ـ ۶ـ ۴ـ آبگرمکن برقی

۱ـ۶ـ۴ـ۱ـ آب گرمکن برقی با مخزن ذخیره

۲ـ دستگاههای خنک کننده

۲ـ ۱ـ ایرواشر

۲ـ ۲ـ کولر‌های آبی (تبخیری)

۲ـ ۲ـ ۱ـ کانال کشی هوا

۲ـ ۲ـ ۲ـ لوله‌كشی

۲ـ ۲ـ ۳ـ انتخاب ظرفیت کولر آبی

۲ـ ۳ـ کولر گازی

۲ـ ۳ـ ۱ـ مقررات

۲ـ ۳ـ ۲ـ انواع کولر گازی

۲ـ ۴ـ یخچال‌های جذبی

 

فصل نهم/ هوای فشرده

۱ـ هوای فشرده و کاربردهای آن

۱ـ ۱ـ مشخصات هوا

۱ـ ۳ـ کیفیت هوای فشرده

۱ـ ۴ـ کلاس‌های کیفیت هوا

۱ـ ۵ـ هوای فشرده اشباع و خشک

۱ـ ۶ـ محاسبه كندانس حاصل از فشردن هوا

۲ـ تولید و توزیع هوای فشرده و تجهیزات آن

۲ـ ۱ـ فلودیاگرام نمونه تولید هوای فشرده

۲ـ ۲ـ کمپرسورخانه

۲ـ ۲ـ ۱ـ موقعیت کمپرسورخانه

۲ـ ۲ـ ۲ـ چیدمان تجهیزات و ابعاد کمپرسورخانه

۲ـ ۲ـ ۳ـ تأمین هوا و ونتیلاسیون كمپرسورخانه

۲ـ ۳ـ کمپرسورها

۲ـ ۳ـ ۱ـ انواع کمپرسورها

۲ـ ۳ـ ۲ـ کمپرسورهای جابجایی

۲ـ ۳ـ ۲ـ ۱ـ کمپرسورهای پیستونی

۲ـ ۳ـ ۳ـ کمپرسورهای دینامیکی

۲ـ ۳ـ ۳ـ ۱ـ کمپرسورهای سانتریفیوژ

۲ـ ۳ـ ۳ـ ۲ـ کمپرسورهای محوری

۲ـ ۳ـ ۴ـ کمپرسورهای گردشی

 

۲ـ ۳ـ ۴ـ ۱ـ کمپرسورهای اسکرو

۲ـ ۳ـ ۴ـ ۲ـ کمپرسورهای اسکرول

۲ـ ۳ـ ۴ـ ۳ـ کمپرسورهای بادامكی

۲ـ ۳ـ ۴ـ ۴ـ کمپرسورهای روتاری با پره لغزنده

۲ـ ۳ـ ۵ـ ظرفیت كمپرسور

۲ـ ۳ـ ۶ـ تأثیر پارامترهای مختلف بر روی توان کمپرسور

۲ـ ۴ـ افتر کولر

۲-۵- لوله‌كشی

۲-۵- ۱- تست سیستم لوله کشی هوای فشرده

۲ـ ۶ـ مخازن ذخیره هوا

۲ـ ۷ـ تله‌‌ها

۲ـ ۸ـ فیلترها

۲ـ ۸ـ ۱ـ انواع فیلترها

۲ـ ۸ـ ۱ـ ۱ـ فیلترهای هوای ورودی

۲ـ ۸ـ ۱ـ ۲ـ پیش فیلترها

۲ـ ۸ـ ۱ـ ۳ـ افتر فیلترها

۲ـ ۸ـ ۱ـ ۴ـ فیلترهای نهایی

۲ـ ۸ـ ۱ـ ۵ـ فیلترهای روغن

۲ـ ۸ـ ۲ـ فیلترهای کربن فعال

۲ـ ۸ـ ۳ـ فیلترهای جذب سطحی

۲ـ ۸ـ ۴ـ فیلترهای ترکیبی

۲ـ ۸ـ ۵ـ انتخاب فیلتر

۲ـ ۹ـ سپریتورها

۲ـ ۱۰ـ رطوبت‌گیری هوا

۲ـ ۱۰ـ ۱ـ درایرهای جذب سطحی

۲ـ ۱۰ـ ۲ـ ایر درایرهای انحلالی

۲ـ ۱۰ـ ۳ـ خشک کردن سرمایشی

۲ـ ۱۱ـ نکات اجرایی سیستم هوای فشرده

فصل دهم / اطفاء حریق

۱ـ كلاس‌بندی آتش‌سوزی براساس نوع مواد آتش‌زا

۱ـ ۱ـ كلاس A

۱ـ ۲ـ كلاس B

۱ـ ۳ـ كلاس C

۱ـ ۴ـ كلاس D

برخی از خاموش‌كننده‌های مهم كلاس D به شرح زیر است:

۲ـ انواع فضاها از نظر خطرپذیری

۲ـ ۱ـ فضاهای كم خطر

۲ـ ۲ـ فضاهایی با خطر متوسط

۲ـ ۳ـ فضاهای پرخطر

۳ـ سیستم اعلام حریق و اجزاء

۳ـ ۱ـ اهمیت اعلام حریق

۳ـ ۲ـ سیستمهای اعلام حریق

۳-۲-۱- سیستم اعلام حریق دستی

۳-۲-۲- سیستم اعلام حریق معمولی

۳-۲-۲-۱- سیستم اعلام حریق معمولی موضعی

۳-۲-۲-۲-سیستم اعلام حریق معمولی غیرموضعی

۳ـ ۲ـ ۳ـ سیستمهای آدرس‌دار

۳ـ ۳ـ اجزاء سیستم اعلام حریق معمولی

۳ـ ۳ـ ۱ـ دتکتورها (آشكارسازها(

۳ـ ۳ـ ۱ـ ۱ ـ دتكتور حرارتی

۳ـ ۳ـ ۱ـ ۲ـ دتکتور دودی

۳ـ ۳ـ ۱ـ ۳ـ دتكتور شعله

۳ـ ۳ـ ۲ـ مرکز اعلام حریق(اتاق كنترل(

۳ـ ۳ـ ۳ـ منبع تغذیه

۳ـ ۳ـ ۴ـ زنگ، بوق، آژیر و شستی‌های اعلام حریق

۳ـ ۳ـ ۵ـ کابل و سیم‌كشی و اتصالات فرعی

۴ـ روش‌های عمومی اطفاء حریق

۴ـ ۱ـ روشهای کنترل و اطفاء حریق

۴ـ ۲ـ تجهیزات خاموش کننده

۴ـ ۲ـ ۱ـ تجهیزات ثابت

۴ـ ۳ـ تجهیزات متحرك

۴ـ ۴ـ سیستمهای قابل حمل و یا دستی

۴ـ۴ـ۱ـ انتخاب آتش خاموش‌كن

۴ـ۴ـ۲ـ انواع آتش خاموش كن‌ها

۴ـ ۴ـ ۳ـ مقررات و توصیه‌های کلی در مورد آتش خاموش‌کن‌های دستی

۴ـ ۴ـ ۴ـ آتش خاموش کن‌های کلاس A

۴ـ ۴ـ ۵ـ مشخصات آتش خاموش کن‌ها

۴ـ ۵ـ سیستم اطفاء حریق با کف (فوم) توسط پمپ

۴ـ ۶ـ سیستم کف (فوم) پیش مخلوط

۴ـ ۷ـ آتش خاموش‌کن‌های قابل حمل اسید و باز

۴ـ ۸ـ آتش خاموش کن‌های کف (فوم) شیمیایی

۴ـ ۹ـ سیستم شیلنگ و قرقره

۴ـ ۱۰ـ سیستم رایزر خشک

۴ـ ۱۱ـ سیستم رایزر تر

۴ـ ۱۲ـ سیستم اتوماتیک اطفاء حریق توسط گاز

۴ـ ۱۳ـ سیستم اطفاء حریق اسپرینکلری

۴ـ ۱۳ـ ۱ـ اسپرینكلرها

۴ـ۱۳ـ۱ـ۱ـ اجزای تشكیل دهنده اسپرینكلر

۴ـ ۱۳ـ ۱ـ۲ـ انواع اسپرینکلرها از نظر کاربردی

۴ـ ۱۳ـ۱ـ ۳ـ حداکثر سطح تحت پوشش توسط یک سیستم اسپرینکلری

۴ـ ۱۳ـ۱ـ ۴ـ استاندارد رنگ‌بندی و رده دمایی اسپرینکلرها

۴ـ ۱۳ـ۱ـ ۵ـ بررسی و بازرسی اسپرینکلر‌ها

۴ـ ۱۳ـ۱ـ ۶ـ نكاتی در خصوص اسپرینكلرها

۴ـ ۱۳ـ ۲ـ سیستم اسپرینكلر ی خشک

۴ـ ۱۳ـ ۳ـ سیستم اسپرینكلری تر

۴ـ ۱۳ـ ۴ـ سیستم اسپرینكلری پیش فعال

۴ـ ۱۳ـ ۵ـ سیستم اسپرینكلری تند آبی / سیل آسا

۴ـ ۱۳ـ ۶ـ سیستم اسپرینكلری افشانه‌ای آب

۴-۱۳-۷- لوله‌كشی دفنی

۴-۱۳-۸- لوله‌كشی روکار

۴ـ ۱۳ـ ۹ـ شیرها

۴ـ۱۳ـ۱۰ـ لوله‌كشی و چیدمان اسپرینکلر‌ها

۴ـ۱۳ـ۱۱ـ نکات مهم در لوله‌كشی و چیدمان سیستم اسپرینکلرها

۴ـ۱۳ـ۱۲ـ حداقل و حداکثر فشار آب و محاسبه افت فشار

۴ـ۱۳ـ۱۳ـ منابع تأمین آب

۴ـ۱۳ـ۱۴ـ طراحی سیستم اطفاء حریق به روش اسپرینکلری

 

فصل یازدهم/ گازرسانی

۱- آشنایی با گاز طبیعی

۲ـ تقسیم‌بندی ساختمانها

۲ـ ۱ـ ساختمانهای مسکونی

۲ـ ۲ـ ساختمانهای عمومی

۲ـ ۳ـ ساختمانهای خاص

۳ـ لوله‌كشی گاز

۳ـ ۱ـ ماتریال لوله‌های فولادی

۳ـ ۲ـ لوله‌های مسی

۳ـ ۳ـ لوله‌های قابل انعطاف (شیلنگ(

۳ـ ۴ـ اتصالات فولادی

۳ـ ۴ـ ۱ـ اتصالات نوع جوشی

۳ـ ۴ـ ۲ـ اتصالات دنده‌ای

۳ـ ۴ـ ۳ـ جوشکاری

۳ـ ۴ـ ۳ـ ۱ـ انواع جوش

۳ـ ۴ـ ۳ـ ۲ـ الکترود

۳ـ ۵ـ تعیین قطر لوله‌های گاز

۳ـ ۶ـ الزامات و نکات اجرایی لوله‌كشی

۳ـ ۷ـ عایق کاری لوله‌های روکار

۳ـ ۸ـ عایق کاری لوله‌های توکار

۴ـ تجهیزات گازرسانی و وسایل گازسوز و مقررات مربوطه

۴ـ ۱ـ کلکتور

۴ـ ۲ـ کنتور

۴ـ ۳ـ دیگ

۴ـ ۴ـ پکیج

۴ـ ۵ـ آبگرمکن دیواری

۴ـ ۶ـ آبگرمکن زمینی

۴ـ ۷ـ بخاری خانگی

۴ـ ۸ـ اجاق گاز خانگی (۵ شعله فردار(

۴ـ ۹ـ چراغ روشنایی

۴ـ ۱۰ـ شومینه

۴ـ ۱۱ـ پلوپز وکباب پز

۴ـ ۱۲ـ دودکش وسایل گازسوز

۴ـ ۱۲ـ ۱ـ تعیین قطر دودكش مستقل برای یك دستگاه گازسوز

۴ـ ۱۲ـ ۱ـ ۱ـ مراحل تعیین قطر دودكش

۴ـ ۱۲ـ ۱ـ ۲ـ نكات اجرای دودكش و مقررات مربوطه

۴ـ ۱۳ـ شیرها

۴ـ ۱۴ـ ممنوعیت نصب وسایل گازسوز گرمایشی

۵ـ آزمایش سیستم لوله‌كشی

۵ـ ۱ـ آزمایش مقاومت

۵ـ ۲ـ آزمایش نشتی

۵ـ ۳ـ آزمایش نشت گاز بعد از باز کردن جریان گاز

۵ـ ۳ـ ۱ـ بررسی نشت گاز با استفاده از کنتور

۵ـ ۳ـ ۲ـ بررسی نشت گاز بدون استفاده از کنتور

۶- طراحی و نقشه‌کشی و تعیین قطر لوله‌های گاز

۶-۱- انتخاب مسیر لوله کشی گاز

۶-۲-تهیه نقشه‌های سیستم لوله‌کشی گاز

۶-۲-۱- نکات کلی در نقشه‌کشی گاز

۶-۳-تعیین قطر لوله‌ها

۷ـ اثرات استنشاق گاز مونواكسید كربن بر سلامتی انسان

 

 

 

کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات (کتاب دوم: مبحث تاسیسات مکانیکی تالیف داریوش هادی زاده)

مشخصات کتاب
موضوع آزمون کارشناسی رسمی رشته های تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
ناشر نوآور
مولف داریوش هادی زاده
نوبت چاپ 2
سال چاپ 1401
تعداد صفحات 402
قطع رحلی
نوع جلد شومیز
شابک 9786001683701

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

کتاب های مرتبط