کارت به کارت

این گزینه غیر فعال می باشد و کلیه پرداخت ها از طریق درگاه بانکی انجام می شود