کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته حسابداری و حسابرسی تالیف محسن حسنی

  • 651,000 تومان618,500 تومان


***ارسال رایگان با خرید بالاتر از 1.5 میلیون تومان***

کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته حسابداری و حسابرسی تالیف محسن حسنی

ویژه رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت و اقتصاد

شاید به جرات بتوان حسابداری را چالشی‌ترین حوزه آزمون کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه دانست. سردرگمی شرکت‌کنندگان عزیز در آزمون و نبود منبعی جامع در این زمینه، از عمده‌ترین انگیزه‌های تدوین این کتاب بوده است. در تهیه این کتاب، ضمن استفاده از تجربه و منابع به روز، تلاش گردیده تا حدالامکان حالت خودآموز داشته باشد. کتاب درسنامه حسابداری، مطالب مورد نیاز آزمون را در 12 فصل پوشش داده است. می‌توان ادعا کرد که مطالعه دقیق کتاب حاضر، شما را ازحیث مطالب آزمون کارشناس رسمی بی‌نیاز خواهد ساخت. طبقه‌بندی مناسب مطالب، استفاده از مثال‌های فراوان و متنوع و تاکید بر مطالب کلیدی، از جمله ویژگی‌های منحصر به فرد کتاب حاضر می‌باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: وجوه نقد و مطالبات (دارایی جاری)     

موجودی نقد و بانك

بانك

طریقه محاسبه صورت مغایرت بانكی

اولین بار

دومین بار

روش‌های صورت مغایرت بانكی

روش تصحیح مانده‌ها روش ترازنامه‌ای

روش رسیدن از مانده طبق دفاتر شركت به …

روش رسیدن از مانده طبق صورتحساب ارسالی بانك به …

اصطلاحات صورت مغایرت بانكی

چك های معوق

وجوه واریزی توسط بدهكاران

وجوه بین راهی

اشتباه حسابدار

اشتباهات دوبل

حسابداری مطالبات

طبقه‌بندی حسابها و اسنا دریافتنی

حسابهای دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

نحوه ارائه داراییهای جاری

حسابداری مطالبات سوخت شده و مشكوك الوصول

روش‌های حسابداری مطالبات سوخت شده

روش حذف مستقیم (روش پذیرفته نشده)

سوخت مطالبات

وصول مطالبات سوخت شده

۱- سال جاری

۲- درسنوات بعد

روش غیر مستقیم ذخیره‌گیری

برآورد ذخیره

سوخت مطالبات

وصول مطالبات سوخت شده

تعدیلات حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول

روش‌های براورد مطالبات مشكوك الوصول

درصدی از مطالبات

معایب

روش تجزیه و تحلیل سنی بدهكاران

روش درصدی از فروش

روش درصدی از فروش‌های نسیه

روش شناسایی ویژه

اسناد حسابداری

اسناد پرداختنی

اسناد دریافتنی

تنزیل اسناد دریافتنی

تنزیل چك

فصل دوم: موجودی مواد و کالا

روش‌های ارزشیابی موجودی مواد و كالا

روش FIFO (اولین صادره از اولین وارده)

LIFO (اولین صادره از آخرین وارده)

میانگین

شناسایی ویژه

روش FIFO

روش LIFO

روش میانگین

مالكیت كالای در راه

انواع قرار دادهای خرید كالا

FOB

CAF

CIF

EX- WORK

موجودی مواد و كالا

موجودی كالا در واحدهای صنعتی

صورت کلی گزارش بهای تمام شده كالای فروش رفته

اقلام تشكیل دهنده موجودی كالا

روشهای برآورد موجودی كالا

روش خرده فروشی

روش سود ناخالص

روش ارزش نسبی

محاسبه مبلغ فروش

قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار

انواع قیمت بازار

ارزش جایگزینی

خالص ارزش بازیافتنی

ثبت‌های حسابداری قاعده اقل بهای تمام شده

روش غیر مستقیم (ذخیره گیری)

فصل سوم: دارایی‌‌های ثابت مشهود و نامشهود

استهلاك

انواع استهلاك

دارایی‌های مشهود

دارایی‌های نامشهود

زمین

فرق استهلاك بین داراییها و منابع طبیعی

علل استهلاك

عوامل فیزیكی

عوامل كاربردی

تاریخ شروع استهلاك

عدم محاسبه استهلاك

روش‌های استهلاك

روش خط مستقیم

روش استهلاك ساعت كاركرد

روش میزان تولید

روش‌های استهلاك هزینه كاه

روش مجموع سنوات

روش مانده نزولی

روش مانده نزولی مضاعف

نمایش روشهای استهلاك با استفاده از نمودار

استهلاك منابع طبیعی

ارزش خالص بازیافتنی

روش استهلاك گروهی و تركیبی

استهلاك تركیبی

روش استهلاك گروهی

اموال ماشین‌آلات و تجهیزات

خرید زمین

خرید ساختمان

طریقه تقسیم داراییها

خرید نقدی

خرید نسیه

تحصیل دارایی به صورت هدیه

تحصیل گروهی از داراییها به صورت یكجا

كنار گذاری اموال و ماشین‌آلات و تجهیزات

دارایی‌هایی كه كاملاً مستهلك شده

دارایی‌هایی كه بخشی از آن مستهلك شده

با ارزش قراضه

بدون ارزش قراضه

كنار گذاری اجباری دارایی‌ها

فصل چهارم: سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری كوتاه مدت

ثبت‌های حسابداری سرمایه‌گذاری كوتاه مدت

هنگام خرید

دریافت سود سرمایه‌گذاری

هنگام فروش

نوسان قیمت‌ها و تعیین ارزش سرمایه‌گذاریهای كوتاه مدت

قاعده اقل قیمت تمام شده

سرمایه‌گذاری در یك شركت

سرمایه‌گذاری در چند شركت، قاعده سبد سهام (بدره)

روش ارزش بازار یا خالص ارزش فروش

نحوه ارائه سرمایه‌گذاری‌های كوتاه مدت در ترازنامه

سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه

فصل پنجم: دارایی‌های نامشهود

قابلیت تشخیص

حسابداری دارایی‌های نامشهود

بهای تمام شده دارایی‌های نامشهود ایجاد شده توسط واحد تجاری

استهلاك دارایی‌های نامشهود

هنگام استهلاك

كاهش ارزش دارایی نامشهود

فروش یا واگذاری دارایی‌های نا مشهود

فصل ششم: طبقه‌بندی اجزای ترازنامه

دارایی‌های جاری

انواع دارایی‌های جاری

سرمایه‌گذاریهای كوتاه مدت

مطالبات

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

موجودی كالا

سفارشات و پیش پرداختها

دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش (استاندارد 31)

دارایی‌های غیر جاری

دارایی‌های ثابت مشهود

دارایی‌های نا مشهود

سرمایه‌گذاریهای بلند مدت

سایر دارایی‌ها

بدهی‌های جاری

نحوه پاسخ دهی شركتها به بدهی‌ها

انواع بدهی‌های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

پیش دریافتها

ذخیره مالیات

سود سهام پرداختنی

تسهیلات مالی پرداختنی

بدهی‌های مرتبط با دارایی غیر جاری نگهداری شده برای فروش

بدهی‌های غیر جاری

حقوق صاحبان سهام

انواع بدهی‌های جاری

سرمایه

اندوخته قانونی

اندوخته عمومی

اندوخته طرح و توسعه

سایر اندوخته‌های احتیاطی

سود وزیان انباشته

صورت حساب سود وزیان انباشته

نحوه ارائه صورت سود وزیان انباشته

اندوخته قانونی

فصل هفتم: طبقه‌بندی صورتحساب سود و زیان

صورت سود وزیان

نحوه ارائه صورت سود وزیان

درآمدها – فروش

فروش كالا

ارائه خدمات

درآمد استفاده دیگران از منابع شركت

بهای تمام شده خدمات و كالای فروش رفته

هزینه‌ها

هزینه‌های عملیاتی

هزینه‌های اداری و فروش

هزینه‌های غیر عملیاتی

هزینه‌های مالی

نحوه ارائه صورت سود وزیان جامع

سایر درامدها و هزینه‌ها

تعدیلات سنواتی

تغییرات حسابداری

تغییر در رویه حسابداری

تغییر در برآورد حسابداری

فصل هشتم: قانون مالیاتهای مستقیم

باب اول – اشخاص مشمول مالیات

باب دوم

فصل اول – مالیات سالانه املاک

فصل دوم – مالیات مستغلات مسکونی خالی

فصل سوم – مالیات بر اراضی بایر

فصل چهارم – مالیات برارث

فصل پنجم – حق تمبر

باب سوم – مالیات بردرآمد

فصل اول – مالیات بردرآمد املاک

فصل دوم – مالیات بردرآمد کشاورزی

فصل سوم – مالیات بردرآمد حقوق

فصل چهارم– مالیات بردرآمد مشاغل

فصل پنجم – مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

فصل ششم – مالیات درآمد اتفاقی

باب چهارم – در مقررات مختلفه

فصل اول – معافیت‌ها

فصل دوم – هزینه‌های قابل قبول و استهلاک

فصل سوم – قرائن و ضرایب مالیاتی

فصل چهارم – مقررات عمومی

فصل پنجم – وظایف مؤدیان

فصل ششم – وظایف اشخاص ثالث

فصل هفتم – تشویقات و جرائم مالیاتی

فصل هشتم – ابلاغ

فصل نهم – وصول مالیات

باب پنجم – سازمان تشخیص ومراجع مالیاتی

فصل اول – مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن‌ها

فصل دوم – ترتیب رسیدگی

فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالیاتی

فصل چهارم – شورای عالی مالیاتی ووظایف واختیارات آن

فصل پنجم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

فصل ششم – دادستانی انتظامی مالیاتی ووظایف واختیارات آن

فصل نهم: ‌قانون محاسبات عمومی كشور

‌فصل اول – تعاریف

فصل دوم – اجرای بودجه

بخش ۱ – درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

‌بخش 3 – معاملات دولتی

فصل سوم – نظارت مالی

فصل چهارم – تنظیم حساب و تفریغ بودجه

فصل پنجم – اموال دولتی

فصل ششم – مقررات متفرقه

فصل دهم: قانون تجارت

باب اول: تجار و معاملات تجارتی

باب دوم: دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی

فصل اول دفاترتجارتی

فصل دوم: دفترثبت تجارتی

باب سوم: شركتهای تجارتی

فصل اول: در اقسام مختلف شركتها و قواعد راجعه به آنها

مبحث اول: شركتهای سهامی

بخش ۱: تعریف و تشكیل شركت سهامی

بخش ۲: سهام

بخش ۳: تبدیل سهام

بخش ۴: اوراق قرضه

بخش ۵: مجامع عمومی

بخش ۶: هیئت مدیره

بخش ۷: بازرسان

بخش ۸: تغییرات در سرمایه شركت

بخش ۹: انحلال وتصفیه

بخش ۱۰: حسابهای شركت

بخش ۱۱: مقررات جزائی

بخش ۱۲: مقررات مختلف مربوط به شركتهای سهامی

مبحث دوم – شركت با مسئولیت محدود

مبحث سوم – شركت تضامنی

مبحث چهارم: در شركت مختلط غیرسهامی

مبحث پنجم: شركت مختلط سهامی

مبحث ششم: شركت نسبی

مبحث هفتم: شركتهای تعاونی تولید و مصرف

فصل دوم: در مقررات راجعه به ثبت شركتها و نشر شركتنامه‌ها

فصل سوم: در تصفیه امور شركتها

فصل چهارم: مقررات مختلفه

باب چهارم: برات – فته طلب – چك

فصل اول – برات

مبحث اول صورت برات

مبحث دوم: در قبول ونكول

مبحث سوم: در قبولی شخص ثالث

مبحث چهارم: در وعده برات

مبحث پنجم: ظهرنویسی

مبحث ششم: مسئولیت

مبحث هفتم: در پرداخت

مبحث هشتم: تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث

مبحث نهم: حقوق و وظایف دارنده برات

مبحث دهم: در اعتراض (پروتست)

مبحث یازدهم: برات رجوعی

مبحث دوازدهم: قوانین خارجی

فصل دوم: در فته طلب

فصل سوم: چك

فصل چهارم: در مرور زمان

باب پنجم: اسناد در وجه حامل

باب ششم: دلالی

فصل اول – كلیات

فصل دوم: اجرت دلال و مخارج

فصل سوم – دفتر

باب هفتم: حق العمل كاری (كمیسیون)

باب هشتم: قرارداد حمل و نقل

باب نهم: قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی

باب دهم: ضمانت

باب یازدهم – در ورشكستگی

فصل اول در كلیات

فصل دوم: در اعلان ورشكستگی و اثرات آن

فصل سوم: در تعیین عضو ناظر

فصل چهارم: در اقدام بمهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت …

فصل پنجم: در مدیر تصفیه

فصل ششم: در وظایف مدیر تصفیه

مبحث اول: در كلیات

مبحث دوم: در رفع توقیف و ترتیب صورت دارائی

مبحث سوم: در فروش اموال و وصول مطالبات

مبحث چهارم: در اقدامات تامینیه

مبحث پنجم: در تشخیص مطالبات طلبكارها

فصل هفتم: در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشكسته

مبحث اول: در دعوت طلبكارها و مجمع عمومی آنها

مبحث دوم: در قرارداد ارفاقی

مبحث سوم: در تفریغ حساب و ختم عمل ورشكستگی

فصل هشتم: در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر یك از آنها

مبحث اول: در طلبكارهائی كه رهینه منقول دارند

مبحث دوم: در طلبكارهائی كه نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند

فصل نهم: در تقسیم بین طلبكارها و فروش اموال منقول

فصل دهم: در دعوی استرداد

فصل یازدهم: در طرق شكایت از احكام صادره راجع به ورشكستگی

باب دوازدهم: در ورشكستگی به تقصیر و ورشكستگی به تقلب

فصل اول: در ورشكستگی به تقصیر

فصل دوم: در ورشكستگی به تقلب

فصل سوم: در جنحه و جنایاتی كه اشخاص غیر از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگی مرتكب می‌شوند

فصل چهارم: در اداره كردن امول تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگی به تقصیر یا به تقلب

باب سیزدهم: در اعاده اعتبار

باب چهاردهم: اسم تجارتی

باب پانزدهم – شخصیت حقوقی

فصل اول اشخاص حقوقی

فصل دوم: حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی

باب شانزدهم: مقررات نهائی

فصل یازدهم: ۲۰۰ نکته کلیدی و مهم حسابرسی

سیر تحول تاریخی در متدولوژی حسابرسی

الف – حسابرسی مبتنی بر سندرسی یا حسابرسی رویدادهای مالی

ب- حسابرسی ترازنامه

ج- حسابرسی مبتنی بر سیستم

۲- حسابرسی مبتنی بر سیستم

۲-۲- ساختار کنترلی

الف- محیط کنترلی، ب- سیستم حسابداری، ج- روشهای کنترلی

ب- سیستم حسابداری

ج- روشهای کنترلی

محدودیت‌های ذاتی

الف- تعیین اهداف حسابرسی

ب- آشنایی با فعالیت تجاری صاحبکار

ج- شناخت و ثبت سیستم‌های حسابداری و کنترل داخلی

د- آزمون تأیید شناخت سیستم

(هـ) ارزیابی اولیه سیستم‏های حسابداری و کنترل داخلی

اثربخشی عملیاتی محیط کنترلی

تأثیر نتایج آزمونهای رعایت بر انتخاب مسیر حسابرسی

حسابرسی مبتنی بر ریسک

مفهوم ریسک حسابرسی

عناصر تشکیل دهنده ریسک حسابرسی

الف- ریسک ذاتی

ب- ریسک کنترلی

ج- ریسک عدم کشف

روشهای بررسی تحلیلی

آزمونهای تفصیلی مبتنی بر نمونه‏گیری آماری

بخش دوم: نحوه ی کلی حسابرسی مبتنی بر ریسک

۱-تدوین برنامه ی کلی حسابرسی

۲-ارزیابی سطح ریسک

۳-تهیه برنامه حسابرسی

نقش بررسی‌های تحلیلی

مستند‌سازی رسیدگی‌ها

مقایسه روشهای حسابرسی مبتنی برسیستم وریسک

۱-ملاحظات تجاری یا محیطی

۲- کاربرد روشهای بررسی تحلیلی

۳- ارزیابی سیستم

اهمیت و ریسک حسابرسی

حسابرسی مدیریت (حسابرسی عملیاتی)

هدف حسابرسی

رسیدگی‌های مشروح

انواع شواهد حسابرسی

ضرورت وجود استاندارهای حسابرسی داخلی

کنترل‌های داخلی و حسابرسی داخلی:

دیدگاه‌های دو گانه ارزیابی سیستم کنترل داخلی

نقش خطر در تعیین سمت و سوی حسابرسی داخلی

اندازه گیری خطر

مدیریت در برایر حسابرسی داخلی

هیات مدیره و حسابرسی داخلی

طبقات شغلی در واحد حسابرسی داخلی

كمیته حسابرسی

حسابرسی داخلی به كجا خواهد رسید؟

ارتباط بین مدیریت درآمدها و تقلب در حسابهای مالی

۲.۱ تعاریف مربوط به دستکاری صورت حسابهای مالی و …

۲.۲ ارتباط بین مدیرت در آمدها و تقلب

۳.۱ ساختار تفسیر

نیاز به فلسفه حسابرسی

هدف تئوری

سه دسته فیلسوف

اجزای نگرش فلسفی

اهمیت و خطر

قضاوت مقدماتی در مورد اهمیت

عوامل موثر بر قضاوت مقدماتی در مورد اهمیت

خطرحسابرسی و احتمال خطر حسابرسی

توضیحی در مورد خطر و شواهد

مدل خطر حسابرسی برای تصمیم گیری

انواع خطر حسابرسی

چند مطلب مهم در مورد خطر كنترل

برآورد خطر قابل پذیرش حسابرسی

كاربرد مدل خطر حسابرسی

ارزیابی نتایج

حرفه حسابرسی

جمع آوری وارزیابی شواهد

حسابرسان مستقل

تمایز بین حسابداری و حسابرسی

علت‌های خطراطلاعات

خدمات غیراطمینان بخشی ارایه شده توسط حسابرسان رسمی

شرایط دریافت گواهینامه حسابدار رسمی

حسابرسی داخلی

تهیه گردش وجوه نقد حاصل

موارد بررسی در حسابهای دریافتنی

حسابرسی عملیاتی

روشهای حساب سازی

شواهد و مستندات حسابرسی

انواع شواهد حسابرسی

تصمیمات مربوط به شواهد حسابرسی

برنامه حسابرسی

انواع تائیدیه

علل وجود اقلام غیر عادی

بهای انواع روشهای حسابرسی

مشخصات مستندات حسابرسی

بررسی مستندات حسابرسی

محتوا و سازماندهی پرونده‌های حسابرسی (پرونده جاری)

فرضیات بدیهی حسابرسی

فرضیات بدیهی رفتاری حسابرسی

فرضیات بدیهی کار کردی حسابرسی

تأیید، اثبات و گواهی

مروری بر کیفیت حسابرسی

ورودی‌ها

مسئولیتها و هدفهای حسابرسی

مستندسازی

نقش حسابرسی

ویژگی‌های حسابرس

ویژگی‌های فردی

استقلال

جایگاه سازمانی

فصل دوازدهم: خلاصه استاندارد‌های حسابداری(شماره 1 تا 32)

استاندارد حسابداری شماره‌ 1: نحوه‌ ارائه‌ صورتهای مالی

مقدمـه‌

دامنه‌ كاربرد

هدف‌ صورتهای مالی‌

مسئولیت‌ صورتهای مالی‌

اجزای صورتهای مالی‌

ملاحظات‌ كلی‌

رویه‌های حسابداری‌

تداوم‌ فعالیت‌

مبنای تعهدی‌

ثبات‌ رویه‌ در نحوه‌ ارائه‌

اهمیت‌ و تجمیع‌

تهاتـر

اطلاعات‌ مقایسه‌ای‌

ساختار و محتوا

تشخیص‌ صورتهای مالی‌

دوره‌ گزارشگری‌

به موقع‌ بودن‌

ترازنامه‌

اطلاعاتی كه‌ در ترازنامه‌ یا در یادداشتهای توضیحی افشا

صورت‌ سود و زیان‌

اطلاعاتی كه‌ در صورت‌ سود و زیان‌ یا در

صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ و تغییرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌

صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد

یادداشتهای توضیحی‌

ساختار

افشای رویه‌های حسابداری‌

سایر موارد افشا

استاندارد حسابداری شماره‌ 2: صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

طبقه‌بندی جریانهای نقدی و نحوه‌ ارائه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد

گزارش‌ جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی‌

بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت‌ تأمین‌ مالی‌

مالیات‌ بر درآمد

فعالیتهای سرمایه‌گذاری‌

فعالیتهای تأمین‌ مالی‌

گزارش‌ جریانهای نقدی بر مبنای خالص‌

سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی و …

جریانهای نقدی ارزی‌

جریانهای نقدی استثنایی و غیر مترقبه‌

جریانهای نقدی استثنایی‌

جریانهای نقدی مرتبط‌ با مطالبات‌ و بدهیهای بلندمدت‌ عملیاتی‌

معاملات‌ غیر نقدی‌

تعدیلات‌ سنواتی‌

سایر موارد افشا

استاندارد حسابداری شماره‌ 3: درآمد عملیاتی‌

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

اندازه‌گیری درآمد عملیاتی‌

فروش‌ كالا

ارائـه‌ خدمات‌

سود تضمین‌ شده‌، درآمد حق امتیاز و سود سهام‌

افشا

استاندارد حسابداری شماره ۴: ذخایر، بدهیهای احتمالی

هدف

دامنه کاربرد

تعاریف

ذخایر و سایر بدهیها

رابطه بین ذخایر و بدهیهای احتمالی

شناخت ذخایـر

تعهد فعلی

رویداد گذشته

محتمل بودن خروج منافع اقتصادی

بدهیهای احتمالی

داراییهای احتمالی

اندازه‌گیری بهترین برآورد

ارزش فعلی

رویدادهای آتی

واگذاری مورد انتظار داراییها

جبران مخارج

تغییر ذخایر

استفاده از ذخایر

بکارگیری قواعد شناخت و اندازه‌گیری

زیانهای عملیاتی آتی

قراردادهای زیانبار

افشا

استاندارد حسابداری شماره ۵: رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

هدف

دامنه کاربرد

تعاریف

شناخت و اندازه‌گیری

رویدادهای تعدیلی بعد ازتاریخ ترازنامه

رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

سود سهام

تداوم فعالیت

افشا

تاریخ تأیید صورتهای مالی

به روز کردن افشا درباره شرایط موجود در تاریخ ترازنامه

رویدادهای غیرتعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6: گزارش عملكرد مالی‌

مقدمـه‌

تعاریف

اجزای عملكرد مالی‌

صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌

اقلام‌ استثنایی‌

تغییر در براوردهای حسابداری‌

تعدیلات‌ سنواتی‌

تغییر در رویه‌ حسابداری‌

اصلاح‌ اشتباه‌

تغییرات‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌

استاندارد حسابداری شماره ۷: مخارج تحقیق و توسعه

استاندارد حسابداری شماره‌ 8: حسابداری موجودی مواد و کالا

مقدمـه

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

بهای‌ تمام‌ شده‌ موجودی مواد و کالا

روشهای‌ محاسبه‌ بهای تمام‌ شده‌

خالص‌ ارزش‌ فروش‌

شناخت‌ موجودی مواد و کالا به عنوان‌ هزینه‌

استاندارد حسابداری شماره‌ 9: حسابداری‌ پیمانهای بلندمدت‌

مقدمـه‌

دامنه‌ كاربرد

تعاریف

درآمد پیمان‌

مخارج‌ پیمـان‌

شناخت‌ درآمد و هزینه‌های پیمان‌

افشا در ترازنامه‌

افشا در صورت‌ سود و زیان‌

افشای‌ رویه‌های حسابداری‌

استاندارد حسابداری شماره‌ 10: حسابداری‌ كمكهای …

تعاریف‌

ماهیت‌ كمكهای بلاعوض‌ دولت‌

شناخت‌ كمكهای بلاعوض‌ دولت‌

كمكهای‌ بلاعوض‌ غیرپولی‌

نحوه‌ انعكاس‌ كمكهای بلاعوض‌ دولت‌ در ترازنامه‌

سایر موارد افشا

استاندارد حسابداری شماره‌ 11: داراییهای‌ ثابت مشهود

هدف

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

مخارج بعدی

اندازه‌گیری دارایی ثابت مشهود

اجزای بهای تمام شده

اندازه‌گیری بهای تمام شده

اندازه‌گیری پس از شناخت

روش بهای تمام شده

روش تجدید ارزیابی

مازاد تجدید ارزیابی

استهلاک

روش استهلاک

کاهش ارزش

جبران خسارت

برکناری دائمی و واگذاری‌

افشا

استاندارد حسابداری شماره ۱۲: افشای اطلاعات اشخاص وابسته

هدف

دامنه کاربرد

تعاریف

هدف از افشای اطلاعات اشخاص وابسته

افشا

استاندارد حسابداری شماره‌ 13: حسابداری‌ مخارج‌ تأمین‌ مالی‌

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

مخارج‌ تأمین‌ مالی قابل‌ احتساب‌ در بهای تمام‌ شده‌ دارایی‌

افشا

استاندارد حسابداری شماره‌ 14: نحوه‌ ارائه‌ داراییهای جاری و …

مقدمه‌

بدهیهای‌ جاری‌

استاندارد حسابداری شماره‌ 15: حسابداری‌ سرمایه‌گذاریها

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

طبقه‌بندی‌ سرمایه‌گذاریها

بهای‌ تمام‌ شده‌ سرمایه‌گذاریها

تعیین‌ ارزش‌ بازار اوراق‌ سریع‌المعامله‌

مبلغ‌ دفتری سرمایه‌گذاریها

استاندارد حسابداری شماره‌ 16: تسعیر ارز

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

معاملات‌ ارزی‌

شناخت‌ اولیه‌

شناخت‌ تفاوت‌ تسعیر – نحوه‌ عمل‌ اصلی‌

صورتهای‌ مالی عملیات‌ خارجی‌ طبقه‌بندی‌ عملیات‌ خارجی‌

عملیات‌ خارجی لاینفك‌ از عملیات‌ واحد تجاری گزارشگر

واحدهای‌ مستقل‌ خارجی‌

واگذاری‌ واحد مستقل‌ خارجی‌

تغییر طبقه‌بندی عملیات‌ خارجی‌

افشا

استاندارد حسابداری شماره ۱۷: داراییهای‌ نامشهود

هدف

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

قابلیت‌ تشخیص‌

تحصیل‌ از طریق‌ تركیب‌ تجاری‌

مخارج بعدی پروژه تحقیق و توسعه در جریان تحصیل شده

معاوضه‌ داراییها

داراییهای‌ نامشهود ایجاد شده‌ در واحد تجاری‌

مرحله تحقیق

مرحله توسعه

بهای تمام شده دارایی نامشهود ایجاد شده در واحد تجاری

شناخت‌ هزینه‌

اندازه‌گیری‌ دارایی نامشهود پس از شناخت‌ اولیه‌

روش بهای تمام شده

روش تجدید ارزیابی ‌

عمر مفید

دوره و روش استهلاک

داراییهای نامشهود با عمر مفید نامعین

بركناری‌ ‌و واگذاری‌

افشا

استاندارد حسابداری شماره ۱۸: صورتهای‌ مالی تلفیقی و …

هدف

دامنه‌ کاربرد

‌تعاریف‌

ارائه‌ صورتهای مالی تلفیقی

شمول‌ صورتهای مالی تلفیقی‌

ضوابط‌ تلفیق‌

تعدیلات‌ تلفیقی‌

معاملات‌ درون‌ گروهی‌

مبلغ‌ دفتری سرمایه‌گذاری‌

سهم‌ اقلیت

تاریخها و دوره‌های حسابداری‌

سایر ملاحظات

حسابداری‌ سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی‌

به‌ منظورانعكاس‌ در صورتهای‌ مالی جداگانه

افشا

در واحد تجاری فرعی‌

استاندارد حسابداری شماره‌ 19: ترکیب‌های تجاری

هدف

دامنه کاربرد

تعاریف‌

روش حسابداری

بهای تمام شده ترکیب تجاری

تخصیص بهای تمام شده ترکیب تجاری

تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ داراییها و بدهیهای قابل‌ تشخیص‌

سرقفلی

شناسایی

استهلاك‌

خرید مرحله‌ای سهام‌

افشا

استاندارد حسابداری شماره‌ 20: سرمایه گذاری در …

دامنه کاربرد

تعاریف

نفوذ قابل ملاحظه

روش ارزش ویژه

کاربرد روش ارزش ویژه

ارائه صورتهای مالی

صورتهای مالی جداگانه

افشا

استاندارد حسابداری شماره‌ 21: حسابداری‌ اجاره‌ها

مقدمه‌

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

حسابداری‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌كننده‌

اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌

اجاره‌های‌ عملیاتی‌

حسابداری‌ اجاره‌ها توسط‌ اجاره‌دهنده‌

اجاره‌های‌ سرمایه‌ای‌

اجاره‌های‌ عملیاتی‌

استاندارد حسابداری شماره‌ 22: گزارشگری‌ مالی میان‌ دوره‌ای

مقدمـه‌

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

مسئولیت‌ گزارش‌ مالی میان‌دوره‌ای‌

مبانی‌ تهیه‌ گزارش‌ مالی میان‌دوره‌ای‌

شكل‌ و محتوای صورتهای مالی میان‌دوره‌ای‌

افشای‌ رعایت‌ استانداردهای حسابداری‌

شناخت‌ و اندازه‌گیری‌

رویه‌های‌ حسابداری‌

استفاده‌ از براورد

استاندارد حسابداری شماره‌ 23: حسابداری‌ مشاركتهای خاص‌

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

انواع‌ مشاركت‌ خاص‌

عملیات‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌

داراییهای‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌

واحدهای‌ تجاری تحت‌ كنترل‌ مشترك‌

صورتهای‌ مالی تلفیقی شریك‌ خاص‌

موارد استثنا

صورتهای‌ مالی جداگانه‌ شریك‌ خاص‌

معاملات‌ بین‌ شریك‌ خاص‌ و مشاركت‌ خاص‌

گزارشگری‌ مشاركت‌ خاص‌ در صورتهای مالی سرمایه‌گذار

مجریان‌ مشاركت‌ خاص‌

افشا

استاندارد حسابداری شماره‌ 24 : گزارشگری‌ مالی واحدهای …

مقدمـه‌

دامنه‌ كاربرد

تعریف‌

مخارج‌

درآمدها

افشا

استاندارد حسابداری شماره‌ 25: گزارشگری‌ بر …

مقدمـه‌

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

تشخیص‌ قسمتهای قابل‌ گزارش‌

افشا

استاندارد حسابداری شماره‌ 26: فعالیتهای‌ كشاورزی‌

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

تعاریف‌ مرتبط‌ با كشاورزی‌

شناخت‌ و اندازه‌گیری‌

درآمدها و هزینه‌های ناشی از اندازه‌گیری به‌ارزش‌ منصفانه‌

عدم‌ امكان‌ اندازه‌گیری ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونه‌ای اتكا پذیر

كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌

افشـا

استاندارد حسابداری شماره‌ 27: طرحهای مزایای بازنشستگی‌

دامنه‌ كاربرد

تعاریف‌

استفاده‌کنندگان و نیازهای اطلاعاتی آنان

ارزش‌ فعلی مزایای بازنشستگی مبتنی‌بر اكچوئری‌

اندازه‌گیری‌ داراییهای طرح

سرمایه‌گذاریها

حق‌ بیمه‌های دریافتنی‌

داراییهای‌ ثابت‌ مشهود

صورتهای‌ مالی طرحهای مزایای بازنشستگی‌

استاندارد حسابدارى شماره ۲۸: فعالیتهاى بیمه عمومى‏

هدف

دامنه كاربرد

تعاریف

شناخت درآمد حق بیمه‏

حق بیمه عاید نشده

خسارت‏

ذخیره تکمیلی

حق بیمه‌های اتكایى‏

انتقال پرتفوى‏

بیمه مشترک

مخارج تحصیل‏

افشا

استاندارد حسابداری شماره ۲۹: فعالیتهای ساخت املاک

هدف

دامنه کاربرد

تعاریف

ماهیت فعالیتهای ساخت املاک

زمینهای نگهداری شده برای ساخت املاک

مخارج ساخت املاک

درآمد و هزینه‌های ساخت املاک

فسخ معامله فروش

مشوقهای فروش

افشا

استاندارد حسابداری شماره ۳۰: سود هر سهم

هدف

تعاریف

اندازه‌گیری سود پایه هر سهم

سود تقلیل یافته هر سهم

تجدید ارائه

نحوه ارائه

افشا

استاندارد حسابداری شماره‌ 31: دارایی‌های غیرجاری نگهداری …

هدف

دامنه کاربرد

تعاریف

داراییهای غیرجاری که قصد برکناری آن وجود دارد

اندازه‌گیری دارایی غیرجاری (یا مجموعه واحد)

شناسایی زیانهای کاهش ارزش و برگشت آن

تغییرات طرح فروش

ارائه و افشا

ارائه عملیات متوقف شده

ارائه دارایی غیرجاری (یا مجموعه واحد) طبقه‌بندی شده‌ به …

استاندارد حسابداری شماره‌ 32:‌کاهش ارزش دارایی‌ها

هدف‌

دامنه‌ کاربرد

تعاریف‌

تشخیص یک دارایی‌ مشمول کاهش ارزش

منابع‌ اطلاعاتی‌ برون‌سازمانی‌

منابع‌ اطلاعاتی‌ درون ‌سازمانی‌

اندازه‌گیری‌ مبلغ‌ بازیافتنی‌

خالص‌ ارزش‌ فروش‌

ارزش‌ اقتصادی‌

مبنای‌ برآورد جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌

اجزای برآورد‌ جریانهای‌ نقدی‌ آتی

شناسایی‌ و اندازه‌گیری‌ زیان‌ کاهش‌ ارزش‌

تشخیص واحد مولد وجه نقدی که‌ دارایی‌ متعلق‌ به‌ آن‌ است‌

برگشت‌ زیان‌ کاهش‌ ارزش‌

منابع‌ اطلاعاتی‌ برون‌سازمانی

منابع‌ اطلاعاتی‌ درون سازمانی

برگشت‌ زیان‌ کاهش‌ ارزش‌ سرقفلی‌

افشا

کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری و قوه قضائیه رشته حسابداری و حسابرسی تالیف محسن حسنی

مشخصات کتاب
موضوع آزمون کارشناسی رسمی قوه قضائیه و دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی
ناشر نوآور
مولف محسن حسنی
نوبت چاپ 4
سال چاپ 1402
تعداد صفحات 420
قطع رحلی
نوع جلد شومیز
شابک 9786001683770

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

کتاب های مرتبط