کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات (کتاب اول: مبحث تاسیسات الکتریکی تالیف مهدی عرب صادق)

  • 554,000 تومان526,500 تومان


کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات (کتاب اول: مبحث تاسیسات الکتریکی تالیف مهدی عرب صادق)

کتاب اول: مبحث تاسیسات الکتریکی

قابل استفاده مهندسین برق، مکانیک و صنایع (داوطلبان آزمون کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی و رشته برق ماشین و تاسیسات کارخانجات)

بررسی موضوعی سوالات آزمون و مصاحبه کارشناسی رسمی نشان می‌دهد که حدود یک سوم سوالات آزمون در رشته‌های سه گانه برق ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات، تاسیسات ساختمانی و نیز رشته برق الکترونیک و مخابرات مربوط به ماشین الکتریکی و تاسیسات برقی است که قسمت عمده آن منبع مشخصی ندارد. سعی شده است در این کتاب همه موارد به طور خلاصه گنجانده شود. لازم به یادآوری است که فصل مربوط ماشین‌های الکتریکی مختص رشته برق ماشین و تاسیسات کارخانجات است و بقیه فصول مشترک می‌باشد.

 

فهرست مطالب

اصطلاحات و تعاریف

استانداردها

تعاریف

اصطلاحات تأسیسات

فصل اول: سیستم‌های نیرو و ارتینگ :

اهمیت اتصال به زمین

حفظ و سلامت و ایمنی افرادی که از سیستم برق …

حفظ سلامت سیستم، صرف نظر از مسایل مربوط به ایمنی

یادآوری برخی تعاریف مهم ارتینگ

۱ـ زمین (ارت)

۲ـ سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)

۳ـ الكترود ارت (زمین)

۴ـ مقاومت الكترود ارت

۵ ـ امپدانس حلقه اتصال به زمین

۶ ـ اتصالی

۷ ـ جریان اتصال به زمین (جریان اتصال كوتاه)

۸ ـ جریان نشتی زمین

۹ـ سیم اتصال به زمین (سیم ارت)

۱۰ـ سیم خنثی (نول)

۱۱ـ هادی‌ حفاظتی (PE)

۱۲ـ سیم غلافدار فلزی به منظور زمین كردن

۱۳ـ سیم مشترك ارت ـ نول (PEN)

۱۴ـ قسمتهای بی‌حفاظ (روباز) هادی

۱۵ـ ترمینال اصلی اتصال به زمین (ارتینگ)

۱۶ـ قسمتهای برقدار

۱۷ـ پتانسیل زمین (ارت)

۱۸ـ گرادیان پتانسیل (در یك نقطه از زمین)

۱۹ـ دستگاههای سیار (قابل حمل)

۲۰ـ قسمتهایی كه به طور همزمان با هم قابل دسترسی هستند

۲۱ـ دستگاه پس ماند جریان RCD

۲۲ـ هادی بیگانه

۲۳ـ وسایل قطع و وصل و كنترل (قبل یا بعد از تابلو)

۲۴ـ تابلو (مجموعه‌ای از تجهیزات قطع و وصل و كنترل)

۲۵ـ حصار

۲۶ـ باتری

۲۷ـ كانال كابل

۲۸ ـ سینی كابل

۲۹ـ تونل كابل

۳۰ـ مدار (برقی دریك تأسیسات)

۳۱ـ مدار توزیع (از یك تأسیسات)

۳۲ـ كلید خودكار

۳۳ـ جریان طراحی (یك مدار)

۳۴ـ جریان مجاز حرارتی (یك هادی)

۳۵ـ اضافه جریان

۳۶ـ جریان اضافه بار (یك مدار)

۳۷ـ شدت جریان عملیاتی قراردادی (مربوط به یك وسیله حفاظتی)

۳۸ ـ تماس مستقیم

۳۹ـ تماس غیرمستقیم

۴۰ـ ترمینال اصلی زمین (شینه ارت)

۴۱ـ تجهیزات الكتریكی

۴۲ـ تجهیزات مصرف‌كننده جریان

۴۳ـ فیوز

۴۴ـ تأسیسات الكتریكی

۴۵ـ سرویس ورودی تأسیسات الكتریكی

۴۶ـ عایق‌بندی

۴۷ـ عایق‌بندی كابل

۴۸ـ مبخش

۴۹ـ سپر (شیلدینگ كابل)

۵۰ ـ كلید قطع بار

۵۱ ـ ولتاژ تماس

۵۲ ـ ولتاژ تماس احتمالی

۵۳ ـ ولتاژ گام

۵۴ ـ اضافه ولتاژ صاعقه

۵۵ ـ سیستم سیم‌كشی

حفاظت در برابر برق گرفتگی :

تقسیمبندی خطرات ناشی از برق گرفتگی

عوامل موثر در برق گرفتگی

انواع تماس با هادی برقدار

روش حفاظت در برابر تماس مستقیم

روش حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم با استفاده قطع خودکار مدار

منابع نیرو

حریم خطوط انتقال و توزیع برق

محور خط

مسیر خط

حریم درجه یك

حریم درجه دو

کارکرد دیزل ژنراتور

نامگذاری سیستم‌های نیرو

اصول نامگذاری در سیستم‌های توزیع نیرو

سیستم TT

RCD یا کلید محافظ جان یا کلید جریان باقیمانده

تشریح

شماتیک سیستم TT

سیستم IT

سیستم TN (متداولترین اجباری)

نکات کلی در مورد سیستم TN

سیستم TN-C(کم کاربرد)

سیستم TN-S

سیستم TN-C-S

جمع‌بندی سیستم‌های نیرو

مقاومت زمین (سیستم TN)

آشنایی با برخی مقادیر مجاز

مقاوت ویژه خاک

تشریح عوامل وابسته

نمونههایی از مقاومت ویژه خاک

آ‌ماده سازی خاك اطراف الكترود

اندازهگیری مقاوت ویژه خاک

نحوه اندازهگیری

تشریح روش ونر(wenner)

تشریح اساس کار روش FOP (Fall of Potential)

روش اندازه‌گیری(Fall OF Potential)

الکترود زمین

انتخاب محل احداث به ترتیب اولویت

ممنوعیت احداث

بررسی اثر شکل الکترود

الکترودهای موجود

الکترودهای مصنوعی

الکترود زمین – صفحهای(کم اثرترین الکترود)

الکترود صفحهای کم عمق

الکترود صفحهای عمیق

الکترود زمین – قایم (متداولترین)

ساختمان و جنس الکترودهای قائم

الکترود زمین – افقی یا تسمه‌ای

تشریح کاربرد

ساختمان و جنس الکترودهای تسمه‌ای

خوردگی الکترودها

درجه‌بندی خاک از نظر شدت اثر آنها روی خوردگی به ترتیب

درجه‌بندی اثرفلزات از نظر شدت اثر آنها روی خوردگی به ترتیب (حفاظت کاتدی)

تعداد الکترود‌ها

موارد کاربرد یک الکترودزمین

مزیت و عیب نصب یک الکترود

موارد کاربرد دو الکترود زمین

شینه و هادی اتصال زمین

الزامات اتصال زمین

 

سطح مقطع هادیها

هم‌بندی

قوانین ارتینگ

تشریح

صاعقهگیر

اجزای سیستم حفاظت در مقابل صاعقه

انواع صاعقهگیر

پیوست فصل اول

جزییات بیشتر، نکات تکمیلی و یادآوری مفاهیم بنیادین سیستم اتصال به زمین

اهمیت اتصال به زمین

اهداف اتصال به زمین از نظر انجام كار صحیح و سالم سیستم

تغییرات ولتاژ در سیستمی كه به زمین وصل نیست :

کتاب درسنامه کارشناسی‌ رسمی تاسیسات ساختمانی برق ماشین تاسیسات کارخانجات

انواع سیستمهای توزیع فشار ضعیف

شناسایی هادیها در سیستمهای جریان متناوب

جمعبندی سیستمهای اتصال به زمین

انواع مختلف اتصال به زمین

طبقه‌بندی سیستمهای اتصال به زمین فشار ضعیف

نامگذاری سیستمهای الكتریكی

سیستم TN

الف) سیستم TN – C

ب) سیستم TN-S

ج) سیستم TN-C-S

سیستم TT

سیستم IT

ذکر برخی جزئیات

شرح نکاتی در انواع الكترودهای مورد استفاده در سیستم اتصال به زمین

الكترودهای صفحه‌ای

الكترودهای تسمه‌ای

بخش پنجم ـ مقاومت ویژه خاك و محل نصب الكترودها

الكترودهای زمین (موجود)

الكترودهای متفرقه

دستگاه مگر

تشریح

طرز کار با مگر

طرز تشخیص سالم بودن مگر

طریقه مگر زدن روی ماشینها

ارت

لزوم استفاده از سیستم ارت

روشهای اجرای ارت یا زمین حفاظتی

۱- زمین سطحی

۲ـ زمین عمقی

اجرای سیستم ارتینگ در مراکز مسکونی

 

اتصال سیم به صفحه مسی

نصب شینه و میله برقگیردر واحد‌های مسکونی

هم‌بندی سیستم

انتخاب نصب هادی زمین

اندازه‌گیری مقاومت الكتریكی الكترود زمین

اتصال به زمین تجهیزات تولید برق

اتصال به زمین خطوط هوایی

اتصال به زمین روشنایی و تجهیزات الكتریكی مستقر در خیابانها

اتصال به زمین داربستهای موقت و سازه‌های فلزی

اتصال به زمین كاروانهای مسافرتی و توقفگاه آنها

اتصال به زمین بندرگاه كشتیهای كوچك و قایقها

 

فصل دوم: دیماند و انشعابات برق :

 

کتاب درسنامه کارشناسی‌ رسمی تاسیسات ساختمانی برق ماشین تاسیسات کارخانجات

 

بخش برخی تعاریف

متقاضی

مشترک

انشعاب برق

تأمین برق

نقطه تحویل

کابل سرویس

لوازم اندازه‌گیری

ضریب همزمانی

ضریب قدرت

برآورد بار در تاسیسات الکتریکی

روش صحیح محاسبه حداکثر درخواست توان (دیماند)

مفاهیم مورد استفاده در برآورد بار

ضریب همزمانی

همزمانی برخی بارها

ضریب همزمانی برخی بارها

ضریب قدرت و ضریب همزمانی بارها

برآورد دیماند درخواستی اولیه به روش وات بر متر مربع

ضریب قدرت برخی بارها

واگذاری شرکت برق

انواع مصرفکنندگان

نحوه واگذاری شرکت برق

انواع مشترکین مصرفی

مشترکین غیر دیماندی

مشترکین دیماندی

تعرفههای برقی

تجهیزات محاسبات هزینه برق

کنتور

ساختمان کنتور

کنتور راکتیو

كلیدهای مینیاتوری ورودی و خروجی

فصل سوم: جبران‌سازی توان راکتیو و خازن گذاری :

 

کتاب درسنامه کارشناسی‌ رسمی تاسیسات ساختمانی برق ماشین تاسیسات کارخانجات

 

محاسبات توان اکتیو، راکتیو و ظاهری

توان اکتیو (واقعی) (P)

توان راکتیو (مجازی) (Q)

توان ظاهری(S)

ضریب قدرت

روش‌های جبرانسازی

مفهوم جبرانسازی

خازن گذاری

کاربرد خازن

مزایای خازن گذاری خازنگذاری

برخی نکات اساسی خازن‌گذاری

انواع خازن

محل نصب خازن

نصب خازن قبل از ترانسفورماتور

نصب خازن بعد از ترانسفورماتور

نصب خازن در تابلوی اصلی توزیع

تقسیمبندی روش‌های خازنگذاری بر اساس محل نصب

جبرانسازی انفرادی

جبرانسازی انفرادی ترانسفورماتورها

جبرانسازی انفرادی موتورها

جبرانسازی گروهی

جبرانسازی گروهی لامپ‌های تخلیهای

جبرانسازی مرکزی

جبرانسازی ترکیبی

محاسبات قدرت خازن

مراحل تعیین مقدار خازن از طریق محاسبات

مراحل تعیین مقدار خازن از طریق کنتور

طراحی بانک خازنی

تجهیزات مورد نیاز در طراحی بانک خازن

آثار تزریق نا مناسب توان راکتیو (خازنگذاری نامناسب)

 

تعیین ظرفیت پله اول و آرایش پلهها

روش‌های تعیین ظرفیت پله اول و آرایش پلهها

انتخاب تجهیزات حفاظتی

انتخاب کنتاکتور

رگولاتور خازنی

طرز عملکرد

نسبت ضریب c/k

نسبت تبدیل ترانس جریان در رگولاتور خازنی

تنظیم نادرست رگولاتور

فصل چهارم: ترانسفورماتور و پست :

 

کتاب درسنامه کارشناسی‌ رسمی تاسیسات ساختمانی برق ماشین تاسیسات کارخانجات

 

مقدمه

ساختمان ترانسفورماتور

 

اجزای ترانسفورماتورها

تشریح اجزای اصلی ترانسفورماتور

هسته ترانس هسته

سیم‌پیچ ترانسفورماتور

مخزن روغن

رطوبتگیر (سیلیکاژل)

تپ چنجر

تشریح اجزای حفاطت وکنترل ترانسفورماتور

انواع حفاظت‌های ترانسفورماتور از دیدگاه شبکه

حفاظتهای داخلی

حفاظتهای خارجی

انواع حفاظت‌های ترانسفورماتور از دیدگاه عملکردی

حفاظت‌های مكانیكی

رله بوخهلتس (بوخهلتز)

ترمومتر

روغن نما

حفاظت‌های الکتریکی

مدل ترانسفورماتور( ایدهآل)

خصوصیات ترانسفورماتور ایدهآل

مدل ترانسفورماتور (واقعی)

ولتاژ اتصال كوتاه

جریان اتصال كوتاه

جریان هجومی یا یورشی در ترانسفورماتور

انواع ترانسفورماتور

انواع ترانسفورماتور قدرت

ویژگی‌های ترانسفورماتور روغنی (Oil Immersed)

انواع ترانسفورماتور روغنی

ترانسفورماتور خشک (Dry-type)

انواع ترانسفورماتور قدرت بر اساس نوع سیستم خنککاری

ترانسفورماتور‌های سه فاز

گروه‌های برداری ترانسفورماتور سه فاز

اتصال مثلث

اتصال ستاره

اتصال زیگزاگ

شکل مداری

تقسیمبندی انواع ترانسفورماتور سه فاز از نظر نوع اتصال ورودی خروجی

اتصال ستاره – ستاره (Y-y)

اتصال مثلث – ستاره (D-y)

گروه ترانسفورماتور

موازی کردن ترانسفورماتورها

مزیت‌های موازی کردن

شروط موازی کردن ترانس‌ها (اجباری)

شروط موازی کردن ترانس‌ها (قابل اغماض)

محاسبات ترانسفورماتور

برآورد ظرفیت ترانس :

 

کتاب درسنامه کارشناسی‌ رسمی تاسیسات ساختمانی برق ماشین تاسیسات کارخانجات

 

محاسبات راندمان ترانسفورماتور

تلفات مسی (Pcu)

تلفات آهنی (Pfe)

راندمان ترانسفورماتور

پلاك‌خوانی ترانسفورماتور

مراحل كامل تست یك ترانس

۱- تست نسبت تبدیل (RATIO)

۲- تست پیوستگی تپ چنجر (TAP CONTINUE)

۳- تست مقاومت عایقی (MEGGER)

۴- تست جریان بی‌باری (NO-LOAD)

۵- تست شار مغناطیسی MAGNETIC

۶- تست گروه‌برداری (VECTOR GROUP)

۷- تست اتصال كوتاه (SHORT CIRCUIT)

۸- تست مقاومت اهمی (RESISTANCE)

۹- تست تانژانت دلتا (TAN-DELTA)

 

پست

انواع پست‌ها

افزاینده (پست‌های نیروگاهی)

کاهنده

کلیدزنی

اجزای تشکیل دهنده پست فشارقوی

انواع پست‌های فشارقوی از نظر نوع عایق

پست فشار قوی معمولی

پست فشار قوی گازی(GIS)

پست ترکیبی(Hybrid)

پست زیرزمینی گازی

انواع پست‌های فشارقوی از نظر موقعیت نصب

پست پاساژ

پست اختصاصی

الزامات پست یا اتاق ترانسفورماتور

نیروی برق اضطراری (دیزل ژنراتور)

موارد مصارف اضطراری و ایمنی

مشخصات فنی دیزل ژنراتور

انواع ژنراتور

اجزای اصلی یک دیزل ژنراتور

موتور ژنراتور

دینام (ژنراتور)

سیستم‌های سوخت (تانک دیزل ژنراتور)

رگولاتور ولتاژ

سیستم‌های خنک‌کننده و اگزوز

سیستم‌های روانکاری

شارژر باتری

کنترل پنل

مجمع اصلی / قاب (شاسی دیزل ژنراتور)

محل نصب دیزل ژنراتور

 

نظارت بر پارامترهای الکتریکی و مکانیکی دیزل ژنراتور

نیروی برق ایمنی (باطری‌ها و Ups)

باتریها

اجزا منابع تغذیه بدون وقفه (UPS)

رله و حفاظت سیستمها

 

فصل پنجم: کابل و افت ولتاژ :

 

کتاب درسنامه کارشناسی‌ رسمی تاسیسات ساختمانی برق ماشین تاسیسات کارخانجات

 

ساختمان کابل

تعریف کابل

اجزای کابل

هادی کابل

عایق

پوشش الکترواستاتیکی

پوشش الکترواستاتیکی عایق (جزء غیر فلزی)

جزء فلزی پوشش عایق

غلاف داخلی و لایه پرکننده (filler)

زره (Armour)

غلاف خارجی

انتخاب بهینه سطح مقطع کابل‌های فشار قوی

معیارهای انتخاب کابل

سایر عوامل موثر در انتخاب کابل

سه عامل مهم در طراحی شبکه کابلی

عوامل مؤثر در ظرفیت نامی جریان کابل

نامگذاری کابلها

کاربرد نمونه‌هایی ازسیمها و کابل

نمونه‌ای از سیمهای مورد استفاده

سیم NYA

سیم NYAF

سیم NYAB

کابل‌های قدرت

کابل‌های کنترل

کابل‌های ابزار دقیق

سیم‌های مورد استفاده در برق ساختمان

محاسبات کابل

برخی جداول کاربردی

شعاع خمش کابل

محاسبات افت ولتاژ

روابط افت ولتاژ

افت ولتاژ درباره‌های گسترده

الزامات نصب کابل (مبحث ۱۳)

الزامات اولیه

چند توصیه در مورد نصب كابل

روش دفن کابل

لوله‌های قابل استفاده در سیم‌کشیها

انواع عیوب کابل

اتصال کوتاه کابل (یک یا چند رشته به یکدیگر)

 

تشخیص اتصال کوتاه کابل

اتصال به زمین کابل (یک یا چند رشته به زمین یا غلاف سربی)

تشخیص اتصال به زمین کابل

بریدگی (قطع یک یا چند رشته سیم)

تشخیص قطع کابل

تشخیص محل قطع کابل

کابل‌های شبکه

 

فصل ششم: تابلو و حفاظت :

 

کتاب درسنامه کارشناسی‌ رسمی تاسیسات ساختمانی برق ماشین تاسیسات کارخانجات

 

تابلو

انواع تابلو از نظر سطح ولتاژ

انواع تابلو از نظر مونتاژ

انواع تابلوهای پرکاربرد از نظر ساختمان بیرونی

دستهبندی براساس نوع عملکرد تابلو

دستهبندی براساس محل نصب تابلو

دستهبندی براساس ایستایی تابلو

دستهبندی براساس ساختمان و شکل ظاهری تابلوها

اجزاء تشکیل دهندۀ هر تابلو

لوازم قابل استفاده در ورودی تابلوها

قواعد طراحی تابلو

مشخصات اصلی الکتریکی تابلوها

محل نصب تابلو

درجه حفاظت تابلو

یادآوری از مبحث ۱۳

خطای شبکه (Network Fault)

خطای اتصال کوتاه

جریان اتصال کوتاه

اثرات جریان اتصال کوتاه

موارد حذف حفاظت در برابر اتصال کوتاه

الزامات در شرایط حذف حفاظت در برابر اتصال کوتاه

 

انواع خطاهای اتصال کوتاه

۱- خطاهای متقارن

۲- خطاهای نامتقارن

۳- خطای سیستم حفاظت (Protection system fault)

شرایط خطا

در سیستم مشترک یا پله بعدی حفاظت

مفاهیم حفاظت

عوامل عمده خطر در تاسیسات الکتریکی

حفاظت پشتیبان

وسایل محدود‌کننده جریان

تجهیزات حفاظتی

فرمان اضطراری

وسایل جداکننده

پیشگیری از تاثیر متقابل بین تاسیسات الکتریکی و غیر الکتریکی

قابلیت دسترسی تجهیزات الکتریکی :

انتخاب تجهیزات الکتریکی

ویژگیها

شرایط انتخاب و نصب

جلوگیری از اثر‌های زیانآور

نصب و برپایی

لزوم دقت در نصب هادیهای خنثی و حفاظتی

اصول اولیه حفاظت در برابر اضافه جریان

حفاظت در برابر اضافه بار

تجهیزات حفاظت تابلو

انواع وسایل حفاظتی

وسایل حفاظتی غیرقابل تنظیم

(کلید خودکار مینیاتوری) MCB

فیوز با قدرت قطع زیاد (HRC)

فیوز فشنگی

وسایل حفاظتی قابل تنظیم

زمان عملکرد وسایل حفاظتی محدود‌کننده جریان اتصال کوتاه در تابلو

مفهوم اتصال کوتاه

محاسبه حد اکثر زمان قطع مجاز وسایل حفاظت در برابر جریان اتصال کوتاه

وسایل محدود‌کننده توان اتصال کوتاه

تشریح کلیدهای فشارضعیف

کلیدهای اتوماتیک هوایی (AirCircuit Breaker: A. C. B)

کلیدهای اتوماتیک کمپکت (Molded Case Circuit Breaker: M. C. C. B)

کنتاکتور

ساختمان کنتاکتور

مزایای کنتاکتورها نسبت به کلیدهای دستی صنعتی

جریان اسمی کلیدهای مغناطیسی (کنتاکتورها)

انواع کنتاکتورها

کلیدهای محافظ موتور (MotorProtection Circuit Breaker: M. P. C. B)

انواع کلید حفاظت موتور

فیوز

انواع فیوز

انتخاب فیوز

انواع فیوز از نظر تکنولوژی ساخت

آمپراژ فیوزهای استاندارد در ایران

اجزا تشکیل دهنده فیوز

قدرت قطع فیوز

مشخصات فیوز

نحوه انتخاب فیوز

انتخاب فیوز در حفاظت ترانسفورمر

مشخصات پلاك

 

برخی نکات در رابطه با فیوز

فیوز مینیاتوری MCB

موارد کاربرد

کلیدهای محافظ جان(ResidualCurrent Circuit Breaker: R. C. C. B) یا RCD

دلیل استفاده ازقطعات حفاظت ازجریان نشتی

جریان نشتی

تاثیرات جریان متناوب

تاثیرات جریان مستقیم DC

خطرخسارت وآسیب به تجهیزات برقی

تماس مستقیم و غیرمستقیم

استفاده ازقطعات حفاظت درمقابل جریان نشتی (RCD)

مقدار حساسیت كلیدهایRCD باتوجه به نوع حفاظت

نحوه عمل كلیدهای RCD

تفاوت كلیدهای محافظRCD با سیستم اتصال زمین

انواع كلیدفیوزهای RCD

کلیدمحافظ جان سه فاز

کلید فیوز (ارزان قیمت)

کاربرد وسایل حفاطتی

کلیدهای فشارقوی: (power switches)

 

انواع کلیدهای فشارقوی

کلید بدون باریا سکسیونر: (Disconnecting switch)

خصوصیات کار سکسیونر

ترتیب قرار گرفتن سکسیونر

مشخصات سکسیونر عبارتند از

انواع سکسیونر

کلیدقابل قطع زیربار

کلید قدرت یا دیژنکتور circuit breaker (HV)

وظیفه کلی CB یا دژنکتور

برخی نکات تکمیلی

انواع کلیدهای قدرت

محاسبات اتصال کوتاه

اصطلاحات اتصال کوتاه

عوامل اتصال کوتاه

در محاسبه حداقل جریان اتصال كوتاه

در محاسبه حداكثر جریان اتصال كوتاه

در محاسبه حداقل جریان اتصال كوتاه

فصل هفتم: سیستم‌های جریان ضعیف :

الزامات سیستم‌های جریان ضعیف

سطح مقطع سیستم‌های جریان ضعیف

سیستم اعلام حریق

مراحل حریق

معرفترین استانداردهای اعلام حریق

اجزای سیستم اعلام حریق

طبقه‌بندی انواع سیستمهای اعلام حریق (FACP)

اجزای سیستم مرسوم (FACP- Conventional)

سیستم آدرسپذیر (FACP- Adressable)

دتکتور

دتکتوردودی(SD)

۱- دتکتور دودی اپتیکی

۲- دتکتور دودی یونیزاسیونی

۳- دتکتور دودی شعاعی(بیم)

موارد عدم استفاده از دتكتوردودی

دتکتورحرارتی(HD)

دسته‌بندی دتکتورهای حرارتی

موارد عدم استفاده از دتكتورحرارتی

دتکتورشعلهای

دتکتورگازی

استانداردBS 5839 و دتکتورها

استاندار EN 54 و دتکتورها

استاندارد NFPA 72 و دتکتورها

(call point) شستی اعلام حریق

انواع شستیها

محل نصب شستی‌ها

آژیر‌ها و چراغ‌های گردان

دستورالعمل طراحی سیستم اعلام حریق (توصیه)

سیستم صوتی

تجهیزات سیستم صوتی

تجهیزات مرکز صوتی

تعاریف سیستم صوتی

فشار صوتی

(S. P. L Require)

S. P. L (Sound Pressure Level)

N. L (Noise Level)

اختلاف فشار صوتی D. S. P-Difference Sound Pressure))

فاکتور پیک (PF)

SA (Sound Attenuation)

اختلاف فشار صوتی D. S. P-Difference Sound Pressure))

محاسبه شعاع پوشش بلندگوی سقفی

محاسبات قدرت بلندگو

الزامات سیستم صوتی

آنتن مرکزی

اجزای سیستم آنتن مرکزی

واحد گیرنده

واحد توزیع

افت‌های سیستم توزیع

۱- افت كابلها

۲-افت اسپلیترها

۳- افت جداسازی ISOLATION LOSS) (TAP LOSS))

۴- افت عبوری

الزامات طراحی آنتن مرکزی

شبکه‌های کامپیوتری

تقسیمبندی بر اساس توپولوژی

توپولوژی BUS

مزایای توپولوژی BUS

معایب توپولوژی BUS

توپولوژی STAR

مزایای توپولوژی STAR

معایب توپولوژی STAR

توپولوژی RING

مزایای توپولوژی RING

معایب توپولوژی RING

کابل شبکه

انواع کابل شبکه

کابل کواکسیال

مزایای کابل‌های کواکسیال

معایب کابل‌های کواکسیال

کابل‌های بهم تابیده

انواع کابل‌های بهم تابیده

مزایای کابل‌های بهم تابیده

معایب کابل‌های بهم تابیده

 

فصل هشتم: روشنایی :

تعاریف روشنایی

شار (Ø)

شدت نور

درخشندگی

ضریب بهره نوری

شدت روشنایی

ضریب انعکاس

انواع لامپ

لامپ‌های رشتهای

برخی مزایا و معایب این لامپها

لامپ‌های تنگستن هالوژن

برخی مزایا و معایب این لامپها

لامپ‌های فلورسنت (کم مصرف)

برخی مزایا و معایب این لامپ ها

لامپ‌های متال هالید

برخی مزایا و معایب این لامپها

لامپ‌های LED

برخی مزایا و معایب این لامپ ها

محاسبات روشنایی

هدف محاسبات روشنایی

محاسبه ضریب کاهش نور

محاسبه روشنایی (با اعمال ضریب بهره لامپ و ضریب کاهش نور)

ضرایب انعكاس سطوح

محاسبه RCR

محاسبه تعداد لامپها

استاندارد شدت روشنایی داخلی

چیدمان چراغها

مراحل چیدمان چراغها

محاسبات روشنایی معابر (اختیاری)

مراحل طراحی روشنایی معابر

 

فصل نهم: ماشین‌های الكتریكی :

مقدمه

تقسیمبندی کلی موتورها

ماشین‌های سنکرون

سیستم‌های کنترل ژنراتور‌های سنکرون(نیروگاهی)

الف- گاورنر

ب- AVR(Exciter)

ماشین‌های آسنکرون (القایی)

ساختمان موتورهای القایی سه فاز

استاتور

رتور

حلقه‌های لغزان

جاروبکها

یاتاقان و بدنه

سیمپیچی

انواع موتورهای القایی سه فاز

موتورالقایی رتور قفسی (قفس سنجابی)

موتورالقایی رتور سیم‌پیچی

اساس كار موتور القایی

لغزش

حدود تغییرات لغزش

دیاگرام توازن قدرت در موتور‌های القایی

تلفات مسی استاتور

تلفات مسی روتور

تلفات آهنی

تلفات فوكو (ادی)

تلفات هیسترزیس

روابط توان POWER relations

کنترل مشخصه گشتاور سرعت موتور القایی

کنترل مقاومت اهمی رتور

کنترل ولتاژ تغذیه

روش‌های کنترل دور موتور‌های القایی

روش‌های راه‌اندازی موتور‌های القایی

راه‌اندازی مستقیم

راه‌اندازی موتور به روش ستاره مثلث

روش راهاندازی توسط افزایش مقاومت رتور (موتورهای رتور سیمپیچی شده)

روش راهاندازی موتورهای قفس سنجابی با توجه به جریان و مقاومت رتور

کلاس A

کلاس D

کلاسهای C، B

رتورهایی با میله‌های عمیق

روش راهاندازی موتورهای بزرگ به کمک خازن

مشکل راه‌اندازی موتورهای القایی بزرگ

عملکرد یک سیستم راه‌اندازی خازنی

راه‌اندازی نرم (Soft Starter)

اینورتر (درایو، کنترل دور، F. C و 3VF)

نکاتی در رابطه با تجهیزات راه‌اندازی

موتور القایی تک فاز

روش‌های راه‌اندازی موتورالقایی تکفاز

ژنراتور القایی (آسنکرون)

مشخصه‌های الكتریكی

مزایای ژنراتور القایی

معایب ژنراتور القایی

ملاحظات

پدیده ناپایداری ژنراتورهای القایی

اتصال كوتاه سه‌فاز ناگهانی

اتصال كوتاه تك‌فاز

پدیده خود تحریكی

سیستم بهره‌برداری و كنترل

راه‌اندازی

بهره‌برداری موازی

بارگذاری

توقف آهسته

از كار افتادن (SHUTDOWN)

ماشین‌های جریان مستقیم

انواع ماشین‌های DC از دیدگاه نوع تحریک

کاربرد جوشکاری

موتور اونیورسال

 

فصل دهم: مبانی اولیه قیمت‌گذاری قیمت تجهیزات :

استهلاک ماشینآلات

تعاریف استهلاک

داراییها

جاری (دارای گردش و زیر یکسال عمر)

ثابت

روش‌های محاسبه استهلاک

خط مستقیم

تراز نزولی

مجموع ارقام سالها

وجوه تنزیل یافته

ترم‌های معاملات خارجی

لیست برخی قیمتها

موتورژنراتور

لیست قیمت آلترناتور چینی مارک Stream

آلترناتور تکفاز سری ST

آلترناتورسه فاز سری STC

لیست قیمت ژنراتورهای STAMFORD POWER ساخت کشور چین

لیست قیمت ژنراتورهای ایتال موتورز

لیست قیمت ژنراتور مکالته ساخت کشور ایتالیا

قیمت ژنراتور مکالته ساخت کشور چین

خطوط تولید و دستگاهای برق

لیست قیمت الکتروموتورها

لیست قیمت مجاز فروش ترانسفورماتورهای شركت ایران ترانسفو

لیست قیمت کنتاکتور شیلین الکتریک تایوان

لیست قیمت کنتاکتور ال اس

لیست قیمت کلید و رله‌ی اضافه بار ال اس

بیمتال ال اس

لیست قیمت خازن‌های سیلندری و کتابی شیلین

لیست قیمت خازن ال اس

 

منابع و مآخذ

 

کتاب درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته تاسیسات ساختمانی، برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات (کتاب اول: مبحث تاسیسات الکتریکی تالیف مهدی عرب صادق)

مشخصات کتاب
موضوع آزمون کارشناسی رسمی تاسیسات الکتریکی
ناشر نوآور
مولف مهدی عرب صادق
نوبت چاپ 5
سال چاپ 1402
تعداد صفحات 396
قطع رحلی
نوع جلد شومیز
شابک 9786001683268

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

کتاب های مرتبط