واریز از طریق کارت به کارت

6362141114017123
احسان عزیزی
بانک آینده

لطفا پس از کارت به کارت ، نام خود را به همراه مبلغ واریزی به چت فروشگاه اطلاع دهید. تا پرداخت تایید شود.
لینک مستقیم چت فروشگاه :
برای ورود به چت روی این متن کلیک کنید